ติดต่อฝ่ายขาย จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.
โทร 02-376-3435 (auto)
e-mail: sale@csmiledev.com
ติดต่อฝ่ายขาย จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.
โทร 02-376-3435 (auto)
e-mail: sale@csmiledev.com
ลงทะเบียนติดตั้ง

Job Order Costing


โมดูลควบคุมระบบงานระหว่างผลิต เพื่อให้ลูกค้าที่มีระบบผลิตสินค้าเพื่อขายสามารถใช้งานเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต, ตรวจสอบความคืบหน้างานระหว่างผลิต ตารางงานปฏิทินงานที่จะครบกำหนดส่งมอบ, Costing Sheet, การคำนวณต้นทุนการผลิต,ค่าแรงทางตรง, ค่าใช้จ่ายในการผลิต, และคำนวณต้นทุนรับสินค้าสำเร็จรูปให้อัตโนมัติ

 • สามารถบันทึกสูตรวัตถุดิบให้กับสินค้าสำเร็จรูปได้
 • สามารถบันทึกสูตรการผลิตมาตรฐาน เพื่อใช้วิเคราะห์กับการใช้งานจริงได้
 • สามารถบันทึกใบสั่งผลิตโดยการอ้างอิงรายการจากใบสั่งขายได้ โดยโปรแกรมจะดึงสูตรวัตถุดิบให้ทันที และสามารถเปลี่ยนแปลงสูตรในหน้าใบสั่งผลิตได้
 • สามารถกำหนดสูตรในการคำนวณโสหุ้ยในหารผลิตได้
 • สามารถกำหนด Batch Job ในการผลิต เพื่อติดตาม specne ผลิตเดียวกันได้
 • สามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของใบสั่งผลิต เพื่อติดตามงานในตารางการผลิตได้
 • สามารถสั่งรายการวัตถุดิบเพิ่มเติมไบยังระบบใบขอสั่งซื้อสินค้าอัตโนมัติได้
 • สามารถบันทึกค่าแรงทางตรงเพื่อคำนวณเป็นต้นทุนในการผลิตได้
 • สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของใบสั่งผลิตได้ และแสดงต้นทุนเป็น Cost Sheet ได้ทันที
 • สามารถตรวจสอบตารางการผลิตที่กำหนดเสร็จในแต่ละเดือนได้
 • สามารถบันทึกรับสินค้าสำเร็จรูป พร้อมกับคำนวณต้นทุนวัตถุดิบ (DM) คำนวณค่าแรงทางตรง (DL) และคำนวณค่าใช้จ่ายในการผลิต (OH) เป็นต้นทุนสินค้าสำเร็ตรูปให้อัตโนมัติ
 • สามารถบันทึกแยกประกอบสินค้าได้ โดยนำสินค้าสำเร็จรูปมาแยกออกเป็นวัตถุดิบตามสูตรแล้วโปรแกรมก็จะคำนวณเฉลี่ยต้นทุนกลับไป เป็นต้นทุนของวัตถุดิบให้อัตโนมัติ
 • สามารถบันทึกบัญชีงานระหว่างผลิตได้ เมื่อรับสินค้าสำเร็จรูปก็บันทึกบัญชีล้างงานระหว่างผลิตออก