ติดต่อฝ่ายขาย จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.
โทร 02-376-3435 (auto)
e-mail: sale@csmiledev.com
ติดต่อฝ่ายขาย จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.
โทร 02-376-3435 (auto)
e-mail: sale@csmiledev.com
ลงทะเบียนติดตั้ง

ระบบซื้อสินค้า (Purchase Order)


Smile Account ได้ออกแบบขบวนการสั่งซื้อสินค้าที่เหนือกว่า ด้วยระบบการวิเคราะห์ความต้องการในการสั่งซื้อ วิเคราะห์จุดที่ควรสั่งซื้อ การสั่งซื้อเพื่อให้ได้ส่วนลดตอบแทน (Rebate) การอนุมัติการสั่งซื้อที่รัดกุม การตรวจรับสินค้าตามใบสั่งซื้อ ตลอดจนสามารถทยอยรับสินค้าได้ ทุกโมดูลเชื่อมโยงอ้างอิงถึงกันได้อย่างอิสระ มีระบบเตือนรายการคงค้าง มีระบบตรวจสอบเส้นทางเอกสารที่อ้างอิงกันไปมา ตรวจสอบความคืบหน้าของเอกสารได้ทันที

 • สามารถบันทึกใบขอสั่งซื้อสินค้า/ใบสั่งซื้อสินค้า ตามจุดที่ควรสั่งซื้อได้
 • สามารถกำหนดจุดที่ควรสั่งซื้อของแต่ละคลังและแต่ละเดือนแตกต่างกันได้
 • สามารถกำหนดเงื่อนไข Rebate ของตัวแทนฯ และสามารถตรวจสอบเป้าฯ Rebate ได้ทันทีในหน้าจอ
 • มีระบบเตืิอนเอกสารใบสั่งซื้อซ้ำกับตัวแทนฯ รายเดิม
 • สามารถกำหนดวงเงินการสั่งซื้อเพื่อให้ Admin ต้องอนุมัติก่อนถึงสั่งซื้อได้ โดยตั้งอนุมัติได้ 3 คน
 • สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตามใบจองสินค้าของลูกค้าได้
 • สามารถค้นหาสินค้าเฉพาะของตัวแทนฯที่กำลังออกใบสั่งซื้อเพื่อให้ทำรายการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • สามารถตรวจรับสินค้าตามใบสั่งซื้อและสามารถอนุมัติรับเกินใบสั่งซื้อได้
 • สามารถทยอยรับสินค้าตามใบสั่งซื้อได้ เมื่อรับครบแล้วสามารถอ้างอิงใบรับสินค้ามาทำใบกำกับภาษีซื้อได้
 • สามารถบันทึกซื้อสินค้าโดยอ้างอิงจากใบสั่งซื้อ และบันทึกซื้อเป็นเงินสด/เชื่อได้
 • สามารถบันทึกใบสำรวจราคาซื้อสินค้าเพื่อเป็นฐานข้อมูลเปรียบเทียบราคาซื้อและเงื่อนไขอื่นๆ
 • มีระบบวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาซื้อของสินค้า 5 ครั้งล่าสุด ตามแต่ละตัวแทนฯ ได้ และสามารถเลือกซื้อจากตัวแทนฯ ที่ได้ราคาซื้อที่ดีที่สุดได้
 • มีระบบวิเคราะห์ความสามารถในการส่งมอบสินค้า (Vendor Performance) ได้
 • สามารถพิมพ์บาร์โค้ดตามจำนวนการรับสินค้าได้ทันที
 • สามารถบันทึกใบส่งคืนสินค้าและลดหนี้การค้าได้ทั้งส่งคืนสินค้าและลดหนี้อย่างเดียวก็ได้