โปรแกรมบัญชีออนไลน์
ร้านขายวัสดุก่อสร้างจะมีรายการสินค้า
และมีบิลขายในแต่ละวันจำนวนมาก
การค้นหาสินค้า การคีย์บิล การพิมพ์ฟอร์ม
การออกใบส่งของ การจัดสินค้าขึ้นรถ
ระบบราคาขาย การทำ Rebate
ต้องได้โปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
ร้านค้า
วัสดุก่อสร้าง
การกำหนด Serial Number
พิมพ์ฟอร์ม สต็อกแต่ละสาขา การโอน
ต้นทุนแยกตาม Serial
บันทึกบิลขายได้เร็วแม้มี Serial
จำนวนมาก และ
สามารถตรวจสอบประวัติต่างๆ ได้
จำหน่าย
มือถือ
สามารถออกใบกำกับภาษีขายก่อน
ออกใบส่งสินค้าให้ลูกค้าภายลังได้
มีระบบเคลมประกัน ควบคุมการประกัน
ค่าแรง และอะไหล่ ติดตามการเคลมประกัน
จากตัวแทนฯ และคืนของให้ลูกค้า
จำหน่าย
เครื่องใช้
ไฟฟ้า
ควบคุมต้นทุนการผลิต
ความคืบหน้างานระหว่างผลิต
ตารางงานปฏิทินงาน
Costing Sheet สูตรการผลิต
ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต
รวม/แยก ประกอบสินค้า
ผลิต
ประกอบขาย
บันทึกซื้อและขายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ
คำนวณกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตั้งเจ้าหนี้ต่างประเทศ/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เฉลี่ยค่าใช้จ่ายเข้าต้นทุนสินค้า
ปรับอัตราแลกเปลี่ยนสิ้นปีทางบัญชีได้
นำเข้า
ส่งออก
สร้างเอกสารผ่อนชำระเป็นงวดๆ ได้
กำหนดสูตรคำนวณดอกเบี้ยให้ทันที
ตรวจสอบอายุลูกหนี้ได้
และติดตามลูกหนี้เป็นงวดๆ
ครบกำหนดชำระแต่ละงวดได้
ขายผ่อนชำระ
งวดการจ่าย
ตั้งงบประมาณตาม BOQ
ควบคุมงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง
เตือนเมื่อสั่งซื้อสินค้าเข้าโครงการได้
มีระบบวิเคราะห์ความคืบหน้าของโครงการ

งบประมาณ
BOQ
รองรับการโอนสินค้าคลังฝากขาย
หรือเปิดใบกำกับภาษีขายก่อนส่งของ
รับคืนสินค้า โอนเพิ่มสินค้า
ควบคุมสต็อกฝากขาย เป็นต้น
ขายฝาก
ฝากขาย
Work from Home/Working anytime, anywhere
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท ซี สไมล์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1056/52 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-376-3435(auto) แฟกซ์ : 02-376-3110
เวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น.
" การได้ทดลองใช้งาน
ก่อนจ่ายเงินซื้อ คือคำตอบ "
ลงทะเบียนทดลองใช้
แนะนำการใช้งานเบื้องต้น มีคู่มือในโปรแกรม
มีบริการสาธิตโปรแกรม
พัฒนาจากประสบการณ์จริง นำความต้องการจริงๆ จากลูกค้า
มาออกแบบ เขียนและพัฒนา เพื่อให้เป็นโปรแกรมบัญชี และ
โปรแกรมบริหารงานขาย ควบคุมสต็อก ต้นทุน ตรวจสอบย้อน
หลัง Drill Down ย้อนไปมาได้ รายวันขาย 3 ล้านกว่ารายการ
สินค้า 3 หมื่นกว่ารายการ ยังทำงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว
และปลอดภัย วางระบบควบคุมภายในได้ง่าย
ตรงตามความต้องการใช้งานมากที่สุด
คุณสมบัติเด่น
หน้าจอตัวอย่าง
วีดีโอสาธิต
Slide Show
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมขายหน้าร้าน
รับเขียนโปรแกรมเพิ่ม
Implement
อ่านเพิ่มเติม
โปรแกรมบัญชีที่คุณที่ลูกค้า
สามารถปรับแต่ง Options
ให้ตรงกับการใช้งานตนเองได้
และสามารถทำเพิ่มได้
เช่น เพิ่ม Field ในหน้าจอ
สร้าง/แก้ไขฟอร์ม รายงานได้เอง
อ่านเพิ่มเติม
เราเน้นให้ลูกค้ายิงขายสินค้าได้เร็ว
เก็บเงินได้เร็ว สรุปยอดประจำวันได้
ตรวจสอบยอดขายได้ ปลอดภัย
เชื่อมต่อเครื่องรูดบัตร
รองรับหลายราคาโปรโมชั่น
อ่านเพิ่มเติม
รับพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมให้
ตรงกับการใช้งานเฉพาะของลูกค้า
เชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่นๆ
เชื่อมโยงกับระบบ Andriod,iOS
อ่านเพิ่มเติม
วางระบบโปรแกรมบัญชี
วางแผนการขึ้นระบบโปรแกรม
การวางแผนภาษี
นำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมเดิม
กำหนดการลงบัญชีหลายรูปแบบ
การกำหนดสิทธิ์ภายใน
สอบถามเพิ่มเติม
02-3763435(auto)
จ.-ศ. 8.30น.-17.30น.