จุดเด่น Smile Account

นอกจากคุณสมบัติของโปรแกรมบัญชีที่คุณมองหาแล้ว เรายังออกแบบให้เป็นโปรแกรมที่ลูกค้าสามารถปรับแต่ง Config Options ให้ตรงกับการใช้งานของตนเองได้ และสามารถทำเพิ่มได้ เช่น เพิ่ม Field ในหน้าจอได้ สร้างแก้ไขฟอร์ม และรายงานเพิ่มได้เอง

อ่านเพิ่มเติม...

จุดเด่น Smile POS

สำหรับโปรแกรมขายหน้าร้าน Smile POS เราเน้นให้ลูกค้ายิงขายสินค้าได้เร็ว เก็บเงินได้เร็ว สรุปยอดขายปรจำวันได้ ตรวจสอบยอดขายได้ ปลอดภัย เชื่อมต่อเครื่องรูดบัตร รองรับหลายราคาโปรโมชั่น

อ่านเพิ่มเติม...

ออนไลน์ ใช้งานได้ทุกที่

โปรแกรมบัญชี Smile Account ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการออนไลน์ใช้งานผ่าน Internet สามารถใช้งานที่บ้านได้ หรือนอกสถานที่สำนักงานได้เลยทันที ทุกสถานที่ที่สามราถเชื่อมต่อกัย Internet ได้ ไม่ต้องลงโปรแกรมเสริม

อ่านเพิ่มเติม...

รองรับข้อมูล มากกว่า3ล้าน

โปรแกรมได้ถูกการใช้งานจากลูกค้าที่มีข้อมูลรายวันการขายต่อวันหลายพันรายการ และผ่านมา 2 ปีมีปริมาณข้อมูลขาย table เดียวมากกว่า 3 ล้าน rows และโปรแกรมยังสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

Mass Customized Solutions

เมื่อขึ้นระบบโปรแกรมได้แล้วและมีข้อมูลรายวันต่างๆ ในระบบแล้ว สิ่งที่สำคัญคือการนำข้อมูลของตนเองมาวิเคราะห์และบริหารจัดการ ดังนั้นการที่สามารถสร้างรายงานเพิ่มได้เองทันทีตามรูปแบบที่ต้องการ และปรับเปลี่ยนได้เอง คล่องตัว จึงทำให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

รับเขียน ให้ตรงงานลูกค้า

แน่นอนว่าโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปถึงแม้จะผ่านการใช้งานจากลูกค้ามาหลากหลายรูปแบบ พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ก็อาจจะยังมีฟังก์ชั่นการใช้งานบางอย่างไม่ครบตามที่ลูกค้าต้องการเพิ่ม

อ่านเพิ่มเติม...

โปรแกรมบัญชี Smile Account เหมาะกับประเภทธุรกิจ แบบไหนบ้าง

นี่เป็นปะเภทธุรกิจต่างๆ ที่ลูกค้าได้นำไปใช้งานจริง มีฟังก์ชั่น(Function)การใช้งานที่ตรง บางประเภทก็สามารถปรับประยุกต์เพิ่มเติมนิดหน่อยให้เหมาะสมได้
หรือบางส่วนก็รับเขียนเพิ่มเติมเพื่อให้เข้ากับการใช้งานแบบเดิมๆ ของลูกค้าได้

ค้า วัสดุก่อสร้าง

ขายเร็ว/ต้นทุน/ราคาขาย/ภายใน
โปรแกรมบัญชีกับร้านขายวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เรามุ่งเน้นพัฒนาโปรแกรมให้ตรงงานกับธุรกิจนี้ให้มากที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่ขบวนการจัดซื้อ การควบคุมเป้าในการซื้อ Rebate

จำหน่าย มือถือ

Serial Number
โปรแกรมบัญชีที่ได้ออกแบบให้สามารถจัดการกับระบบ Serial Number ได้เป็นอย่างดี รองรับการนำเข้า Serial Number ครั้งละมากๆ การยิง Serial Number ในการขาย บริหารการโอน Serial Number ไปมาระหว่างคลังสาขา

เครื่องใช้ ไฟฟ้า

ขายก่อนส่งมอบ
สามารถออกใบใบกำกับภาษีขาย จากนั้นค่อยนัดส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ มีระบบเคลมประกัน ควบคุมการประกัน ค่าแรง และอะไหล่ ติดตามการเคลมประกันจากตัวแทนฯ และคืนของให้ลูกค้า

ผลิต ประกอบ

Cost Sheet
โปรแกรมบัญชีสามารถใช้งานเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต, ตรวจสอบความคืบหน้างานระหว่างผลิต ตารางงานปฏิทินงานที่จะครบกำหนดส่งมอบ, Costing Sheet, การคำนวณต้นทุนการผลิต,ค่าแรงทางตรง, ค่าใช้จ่ายในการผลิต

นำเข้า ส่งออก

กำไรขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน
สามารถบันทึกซื้อและขายสินค้าได้หลายสกุลเงิน และสามารถคำนวณกำไร ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยน การตั้งเจ้าหนี้ต่างประเทศ รองรับค่าใช้จ่ายในการนำเข้า ปรับปรุงต้นทุนแฝง และปรับอัตราแลกเปลี่ยนสิ้นปีทางบัญชีได้

ผ่อนชำระ ดอกเบี้ย

สร้างเอกสารเป็นงวดชำระ
เมื่อทำสัญญาขายแล้วสามารถสร้างเอกสารผ่อนชำระเป็นงวดๆ พร้อมกับคำนวณดอกเบี้ยให้ทันที สามารถตรวจสอบอายุลูกหนี้ และติดตามลูกหนี้เป็นงวดๆ ครบกำหนดชำระแต่ละงวดได้

งบประมาณ BOQ

งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง
โปรแกรมบัญชีของเราสามารถควบคุมงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับ BOQ ได้ โดยสามารถตั้งให้โปรแกรมเตือนเมื่อสั่งซื้อสินค้าเข้าโครงการได้ พร้อมทั้งมีระบบวิเคราะห์ความคืบหน้าของโครงการ

ขายฝาก ฝากขาย

โอนสต็อกฝากขาย
สามารถรองรับการโอนสินค้าเป็นคลังฝากขาย หรือเปิดใบกำกับภาษีขาย และการรับคืนสินค้า การควบคุมสต็อกฝากขาย เป็นต้น


ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจ เลือกสินค้าของเรา

  • ขอขอบคุณ ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกสินค้าของเรา คะ

    ขอบคุณนะคะ

  • ขอขอบคุณ บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ แอนด์ โฮมโปรดักส์ จำกัด ที่ไว้วางใจเลือกสินค้าของเรา และได้พัฒนาระบบงานดึงข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างสาขา เชื่อมต่อกับระบบของ SAP

    ขอบคุณนะคะ
รับสมัครงาน