โปรแกรมบัญชี Smile Account,ค้าวัสดุก่อสร้าง,ขายมือถือ,ซื้อมาขายไป,รับเหมาก่อสร้าง

โปรแกรมบัญชี Smile Account

  • ง่ายๆ ในการขึ้นระบบและยืดหยุ่น
  • ง่ายๆ ในการใช้งาน Functions พื้นฐาน
  • ง่ายๆ ในการทำ Internal Control
  • ง่ายๆ ในการจัดทำรายงาน
  • ง่ายๆ ในการตรวจสอบย้อนกลับและระบบสิทธิ์
  • ง่ายๆ ในการขยาย/เพิ่มเติมระบบการใช้งาน
  • ง่ายๆ ในระบบออนไลน์สาขาเป็นหนึ่งเดียว
  • ง่ายๆ ในการอนุมัติและตรวจสอบผ่านมือถือ
  • มีความคุ้มค่าในการลงทุนกับ Smile Account

ติดตั้งชุดทดลองหรือสาธิตโปรแกรม โทร. 0-2376-3435(auto)

โปรแกรมบัญชี
Smile Account

สนใจชุดทดลองใช้ คลิกลงทะเบียนได้เลยคะ เราบริการติดตั้งให้ฟรี
โปรแกรมบัญชี Smile Account,ค้าวัสดุก่อสร้าง,ขายมือถือ,ซื้อมาขายไป,รับเหมาก่อสร้าง

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เรามีบริการสาธิตโปรแกรมและติดตั้งชุดทดลองใช้ ให้ได้ทดลองเล่นฟรีผ่าน Remote สะดวก รวดเร็ว และสามารถที่จะโอนข้อมูลจากโปรแกรมเดิมเพื่อให้ทดสอบการใช้งานจริงได้ทันที ก่อนตัดสินใจซื้อ ครับ

โปรแกรมบัญชี Smile Account

โปรแกรมบัญชี Smile Account

โปรแกรมบัญชี Smile Account เขียนโดยภาษา C# .NET,WCF Data Services (ด้วยภาษาสมัยใหม่นี้ทำให้โปรแกรม Smile Account มีจุดเด่นบางอย่างที่โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาเก่าๆ ไม่สามารถทำได้)

โปรแกรมขายหน้าร้าน Smile POS

โปรแกรมขายหน้าร้าน

โปรแกมขายหน้าร้าน POS มีความสะดวกรวดเร็วในการยิงบาร์โค้ดขายได้เร็ว เก็บเงินสดได้เร็ว ออกใบกำกับภาษีขายอย่างย่อ และเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชี Smile Account ได้ทันที

ประกาศรับสมัครงาน

โปรแกรมบัญชี Smile Account รับสมัครงาน IT Support

ระบบวิเคราะห์รายงาน Pivot

โปรแกรมบัญชี Smile Account pivot report

ระบบวิเคราะห์ Pivot หนึ่งเดียวคือ โปรแกรมบัญชีบริหาร Smile Account เท่านั้นที่ได้ออกแบบมาเป็นอย่างดีที่จะช่วยให้ลูกค้าได้ใช้ข้อมูลของตนเองได้อย่างเต็มที่ หมุนข้อมูลรายงานวิเคราะห์แบบ Pivot ได้หลากหลายมิติ ทำให้เห็นมุมมองของธุรกิจได้ง่าย ชัดเจน และได้เปรียบคู่แข่ง และสามารถส่งออกไปยัง Ms.Excel ได้เหมือนหน้าจอ 100%

แนะนำขั้นตอนการเลือกซื้อโปรแกรมบัญชีต่างๆโปรแกรมบัญชี Smile Account ใช้งานได้หลากหลายธุรกิจ

โปรแกรมบัญชีกับร้านขายวัสดุก่อสร้าง

โปรแกรมบัญชีกับร้านขายวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เรามุ่งเน้นพัฒนาโปรแกรมให้ตรงงานกับธุรกิจนี้ให้มากที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่ขบวนการจัดซื้อ การควบคุมเป้าในการซื้อ Rebate

โปรแกรมบัญชีกับระบบขายมือถือ,เครื่องใช้ไฟฟ้า

โปรแกรมบัญชีที่ได้ออกแบบให้สามารถจัดการกับระบบ Serial Number ได้เป็นอย่างดี รองรับการนำเข้า Serial Number ครั้งละมากๆ การยิง Serial Number ในการขาย บริหารการโอน Serial Number ไปมาระหว่างคลังสาขา

โปรแกรมบัญชีกับระบบผลิตเพื่อขาย

โปรแกรมบัญชีสามารถใช้งานเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต, ตรวจสอบความคืบหน้างานระหว่างผลิต ตารางงานปฏิทินงานที่จะครบกำหนดส่งมอบ, Costing Sheet, การคำนวณต้นทุนการผลิต,ค่าแรงทางตรง, ค่าใช้จ่ายในการผลิต

โปรแกรมบัญชีกับการคุมงบประมาณโครงการตาม BOQ

โปรแกรมบัญชีของเราสามารถควบคุมงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับ BOQ ได้ โดยสามารถตั้งให้โปรแกรมเตือนเมื่อสั่งซื้อสินค้าเข้าโครงการได้ พร้อมทั้งมีระบบวิเคราะห์ความคืบหน้าของโครงการ

โปรแกรมบัญชีกับระบบบริหารงานขาย

โปรแกรมบัญชีของเราสามารถที่จะตั้งกลุ่มพนักงานขาย กำหนดเป้าในการขายให้กับแต่ละกลุ่มและสามารถตรวจสอบวิเคราะห์ยอดขายตามกลุ่มและตามพนักงานขายได้ ตรวจสอบยอดขายเทียบกับเป้าในการขายได้ และมี Sales Dashboard

โปรแกรมบัญชีกับระบบอนุมัติเอกสารผ่านมือถือ

โปรแกรมบัญชีของเรา ลูกค้าสามารถกำหนดให้การอนุมัติเอกสารต้องอนุมัติ 3 คนได้ เมื่อมีเอกสารที่จะต้องอนุมัติระบบจะส่งเอกสารไปยังผู้บริหาร หรือผู้ที่มีสิทธิ์อนุมัติตามที่เราตั้งค่าไว้ ไปยัง e-mail และ โปรแกรม mboss ซึ่งเป็น Mobile App

โปรแกรมบัญชีกับระบบออนไลน์สาขาผ่านอินเตอร์เน็ต

โปรแกรมบัญชีของเราได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเป็นอย่างดีในการใช้งานแบบออนไลน์ระหว่างสาขาผ่านอินเตอร์เน็ต ADSL โดยเทคโนโลยี Asp.net XML Webservice และสถาปัตยกรรมแบบ Multi-Tier Application

โปรแกรมบัญชีกับระบบการคำนวณผ่อนชำระเป็นงวด

โปรแกรมบัญชีของเรามีโมดุลที่รองรับการขายแบบผ่อนชำระโดยสามารถตั้งสูตรให้โปรแกรมแตกเอกสารออกเป็นงวดๆ ตามงวดการจ่าย และสามารถคำนวณดอกเบี้ยได้ทั้งแบบคงที่และแบบลดต้นลดดอก

รับเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม

เขียนได้ทั้ง Mobile App,Web App,asp.net php เขียนโปรแกรมเฉพาะหรือเขียนเชื่อมต่อกับโปรแกรมเดิมของลูกค้า หรือพัฒนาโปรแกรมบัญชีและโปรแกรมขายหน้าร้านเพื่อให้เข้ากับระบบงานของลูกค้าได้เช่นกัน

โปรแกรมบัญชีกับเจ้าหนี้/ลูกหนี้ต่างประเทศ

โปรแกรมบัญชีของเราสามารถรองรับระบบงานการซื้อสินค้าต่างประเทศ การตั้งเจ้าหนี้ต่างประเทศ การคำณต้นทุนแฝงนำเข้า คำนวณกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และสามารถลงบัญชีแยกประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทันที

โปรแกรมบัญชีกับการตรวจสอบ Rebate

โปรแกรมบัญชีของเรามีโมดุลให้ฝ่าจัดซื้อสามารถตั้งสูตรการทำโปรโมชั่นของตัวแทนจำหน่ายสินค้าในแต่ละช่วงเวลาได้ เพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อสามารถวิเคราะห์และควบคุมการสั่งซื้อให้เกิดความคุ้มค่าให้มากที่สุดได้อย่างง่ายดาย

โปรแกรมบัญชีกับความปลอดภัยของข้อมูล

สิ่งที่ลูกค้ามักจะเจอคือเมื่อใส่ข้อมูลลงไปในโปรแกรมแล้ว ความลับทางการค้าหรือวิธีการบริหารองค์กรก็จะอยู่ในนั้นด้วย เช่นข้อมูลการกำหนดราคาขาย การให้ราคาขายพิเศษต้นทุนสินค้า แหล่งวัตถุดิบ หรือรายงานงบการเงิน ข้อมูลทางด้านบัญชี เป็นต้น

โปรแกรมบัญชีกับ Document Flow

อย่างที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นว่าโปรแกรม Smile Account เราไม่ได้มุ่งเน้นการออกให้เป็นแค่โปรแกรมบัญชีอย่างเดียว เราได้ออกแบบโปรแกรมเพื่อให้คุ้มกับเงินที่ลูกค้าจะต้องจ่ายมากที่สุด ดังนั้นเราจึงได้ใส่คุณสมบัติหรือแนวความคิดที่จะช่วยให้ลูกค้าได้มีเครื่องมือ

บริษัท ซี สไมล์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

1056/52 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-376-3435(auto) แฟกซ์. 02-376-3110
e-mail: sale@csmiledev.com, support@csmiledev.com เวลาทำงาน วันจันท์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. จนถึง 17.30 น.
ร้องเรียนบริการและอื่นๆ ติดต่อมาได้ที่ e-mail : md@csmiledev.com

เราเป็นทั้งผู้ผลิตและจำหน่าย โปรแกรมบัญชี Smile Account | โปรแกรมขายหน้าร้าน | และสินค้าอื่นๆ ที่แสดงในเว็บไซต์นี้
เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว