ติดต่อฝ่ายขาย จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.
โทร 02-376-3435 (auto)
e-mail: sale@csmiledev.com
ติดต่อฝ่ายขาย จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.
โทร 02-376-3435 (auto)
e-mail: sale@csmiledev.com
ลงทะเบียนติดตั้ง

Work From Home


เชื่อมโยงข้อมูลทุกๆ สาขาเป็นหนึ่งเดียว

  • โปรแกรมบัญชี Smile Account ได้ออกแแบบให้การทำงาน การเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างสาขา หรือระหว่างเครื่องลูกกับเครื่องแม่ข่ายเป็นเรื่องง่ายผ่านระบบ Web APIของโปรแกรม ทำให้การรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องลูกกับเครื่องแม่ข่าย ทำได้รวดเร็วและปลอดภัย
  • การทำงานเป็นในลักษณะ off line data หรือ disconnect - data เช่นเดียวกับการค้นหาข้อมูลบนเว็บ google ที่เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็จะหยุดการติดต่อกับแม่ข่าย ทำให้ลดปริมาณการวิ่งของข้อมูลบนระบบลงไปได้เป็นอย่างมาก ลดปัญหาคอขวดในระบบ
  • นอกจากนั้นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นหัวใจหลักในการออกแบบ การทำระบบ begin transaction จะไม่ทำให้เกิดข้อมูลที่ผิดพลาดในระบบเลย เพราะเมื่อมีการ error หรือการทำงานที่ผิดพลาดในขั้นตอนไหน ระบบจะทำการ rollback ข้อมูลกลับทั้งหมดในทันที จึงทำให้ข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันถูกต้องเสมอ

Work from Home/Working anytime, anywhere

  • โปรแกรมบัญชี Smile Account ที่ได้ออกแบบมาตั้งแต่ต้นที่สามารถใช้งานแบบออนไลน์ระหว่างสาขาได้นั้น ก็ทำให้การนำมาใช้งานแบบทำงานที่บ้านจึงสามารถใช้ได้เลยทันที โดยที่ลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลย
  • ผู้บริหารสามารถออนไลน์เข้ามาอนุมัติเอกสาร ติดตามยอดขายติดตามใบเสนอราคา ติดตามงานต่างๆ ได้ทันที ที่ไหนก็ได้
  • พนักงานขายสามารถออกใบเสนอราคา รับ Order ที่หน้าร้านลูกค้าได้เลยทันทีเช่นกัน พนักงานส่วนอื่นๆ ก็สามารถใช้งานโปรแกรมได้เหมือนกับการใช้งานที่บริษัท ได้เช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวกคล่องตัวในการดำเนินธุรกรรมต่างๆ แบบออนไลน์ได้เลยทันที ไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมอีก