โปรแกรมบัญชีบริหาร Smile Account


โปรแกรมบัญชีบริหาร
Smile Account

โปรแกรมบัญชี Smile Account


พัฒนาจากประสบการณ์จริง นำความต้องการจริงๆ จากลูกค้า มาออกแบบ เขียนและพัฒนา เพื่อให้เป็นโปรแกรมบัญชี และ โปรแกรมบริหารงานขาย ควบคุมสต็อก ต้นทุน ตรวจสอบย้อน หลัง Drill Down ย้อนไปมาได้ รายวันขาย 3 ล้านกว่ารายการ สินค้า 3 หมื่นกว่ารายการ ยังทำงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย วางระบบควบคุมภายในได้ง่าย ตรงตามความต้องการใช้งานมากที่สุด ใน ยุคโควิด ต่อออนไลน์ทำงานที่บ้าน Work from home ได้เลยทันที ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม มีความปลอดภัย รวดเร็ว เหมือนทำงานที่ออฟฟิต

คุณสมบัติเด่นบางส่วนของโปรแกรมบัญชี Smile Account

 • สถาปัตยกรรม
  Multi-Tier Apppcation (เป็นสถาปัตยกรรมที่แก้ไขปัญหา คอขวดของ Client/Server) ทำให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อ จาก Client ได้หลายๆ เครื่องพร้อมๆ กัน โดยไม่ทำให้ Server โหลดการทำงานมาก การติดต่อระหว่างเครื่องลูก กับเครื่อง แม่ข่าย เป็นแบบ disconnected dataset กล่าวคือเมื่อเครื่องลูกได้ข้อมูลมาแล้ว จะปิดการเชื่อมต่อกับเครื่องแม่จนกว่าจะ ส่งข้อมูลกลับไป save หรือต้องการดึงข้อมูลใหม่ จึงจะเปิดการเชื่อมต่อ
 • ฐานข้อมูล
  MS.SQL Server Express (Free) (ฐานข้อมูลที่ไม่แนะนำ MS.Access มีปัญหาไม่เสถียร,FoxPro มีปัญหาเรื่อง re-index บ่อยๆ)
 • การสำรองข้อมูล
  สามารถตั้งเวลาให้ทำการสำรองข้อมูลได้อัตโนมัติได้ และสามารถกำหนด ให้สำรองอัตโนมัติหลายๆ ฐานข้อมูลพร้อมกันได้ หรือจะกดเพื่อให้สำรองได้ทันที
 • ระบบเตือนต่างๆ (alert)
  แสดงข้อความเตือน(alert) ของแต่ละลูกค้าเมื่อบันทึกข้อมูลรายวันและเตือนเมื่อ Login เข้าโปรแกรม เช่น พนักงาน ที่ทำเรื่องเช็ค ก็สามารถกำหนดให้เตือนเมื่อเช็คถึงกำหนดชำระทันทีเมื่อเปิดใช้โปรแกรม และมีระบบเตือนอื่นๆ อีก เช่น เตือน Invoice ครบกำหนด ,เตือนเมื่อมีการบันทึกใบสั่งซื้อสินค้าสินค้าซ้ำกับเจ้าหนี้รายเดิม เป็นต้น
 • การใช้งานแบบออนไลน์ระหว่างสาขา
  โปรแกรมบัญชี Smile Account หนึ่งเดียว ที่สามารถเชื่อมต่อการใช้งานผ่าน Internet (ADSL), Leased Line (http port 80) โดยผ่านการออกแบบและเขียนขึ้นมาเฉพาะโดยตรง จึงทำให้สามารถออนไลน์ได้โดยโปรแกรมเอง ไม่ต้องใช้โปรแกรมอื่นๆ มาช่วย เช่นโปรแกรม Terminal,TeamViewer เป็นต้น และเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลด้วยมาตรฐาน XML,WCF Data Services ,เข้ารหัสข้อมูล ก่อนการรับส่ง ทำให้การรับ ส่งข้อมูลมีความรวดเร็ว ปลอดภัย ลดปริมาณข้อมูลที่วิ่งในระบบได้มาก
 • การติดตั้งโปรแกรมและการ Upgrade
  เมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมหรือ Upgrade โปรแกรม Admin สามารถติดตั้งชุด Upgrade ที่เครื่อง Server เท่านั้น ส่วนเครื่องลูกจะ Upgrade ตามอัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้งานเปิดเข้าโปรแกรม
 • เครื่องมือช่วยเหลือ
  เราได้จัดเตรียม คู่มือ,VDO tutor,ทูลทิปภาย และ Help ไว้ในโปรแกรม เพื่อให้ผู้ใช้งานเปิดอ่านได้ทันที
 • การเตรียมข้อมูลก่อนเริ่มต้นการใช้งาน
  ลูกค้าสามารถจัดรูปแบบของข้อมูลสินค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ หรืออื่นๆ ตามรูปแบบที่เรากำหนด จากนั้นก็สามารถ Import เข้าสู่โปรแกรมได้ทันที ทำให้การขึ้นระบบสามารถทำได้โดยง่าย
 • Import Transaction
  เราได้จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับให้ลูกค้า สามารถนำเข้าเอกสารคงค้างยกมาต่างๆ ได้ เช่น สต็อก/ลูกหนี้/เจ้าหนี้ เพื่อใช้ต่อในโปรแกรมได้ทันที
 • Document Flow
  ระบบ Document Flow ทำให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าเอกสารนั้นๆ มีความคืบหน้าไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว เช่น ใบเสนอราคา=>ออกใบสั่งขาย/ออกใบกำกับ =>รับชำระหนี้=>เช็คผ่าน แล้ว เป็นต้น
 • ฟอร์มเอกสาร
  เรามีเครื่องมือในโปรแกรม ที่ให้ลูกค้าสามารถออกแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ได้เอง หรือแก้ไขฟอร์มของโปรแกรม เพิ่มเติมได้เองทันที ใช้งานง่าย เหมือน MS. Word เพียงแค่จับลากวาง เท่านั้น และในแต่ระหน้าจอสามารถกำหนดฟอร์ม สำหรับพิมพ์เอกสารได้หลายๆ ฟอร์มและสั่งพิมพ์พร้อมกันได้หลายๆ ฟอร์ม
 • ภาษาที่ใช้เขียน
  C# .NET,WCF Data Services (ด้วยภาษาสมัยใหม่นี้ ทำให้โปรแกรมบัญชี Smile Account มีจุดเด่นหลายประการที่โปรแกรม ที่เขียนด้วยภาษาเก่าๆ ไม่สามารถทำได้)
 • Import/Export
  มีเมนูให้นำเข้า/ส่งออกข้อมูลไป Excel,หรือโอนข้อมูลระหว่างบริษัทได้ ,รายงานสามารถส่งออกเป็น PDF,Text File,Excel ไฟล์ได้ และได้ไฟล์ในรูปแบบที่เหมือนรายงาน
 • ออกแบบติดตั้ง Server ระดับ Enterprise
  สามารถแยกเครื่อง Apppcation Server ออกเป็นหลายๆ เครื่อง และแยกออกจาก Database Server ได้ เช่น Apppcation Server SRV1 สำหรับ Client ที่สาขาที่ออนไลน์เข้ามา ส่วน Apppcation Server SRV2 สำหรับ Client ในวง LAN ที่สำนักงาน เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล
 • Workflows
  เป็นระบบที่จะช่วยให้การทำงานแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อพนักงานบันทึกขายติดวงเงินโปรแกรมจะ พักเอกสารไว้เพื่อขออนุมัติพร้อมกับส่ง Message ไปยังผู้ที่มีสิทธิ์อนุมัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วโปรแกรมก็จะส่ง Message กลับมายังเจ้าของบิลขายนั้นๆ ให้รับทราบได้ทันที โดยมีระบบแจ้งเตือนแบบนี้ในระบบทุกๆ โมดุล ทำให้ KPI การติดต่อสื่อสารภายในคล่องตัวมากขึ้น
 • ความปลอดภัยฐานข้อมูล
  เราได้อออกแบบให้สามารถกำหนด User ผู้ใช้งานของโปรแกรม (Software User) ออกจาก User ของฐานข้อมูล (Database User เช่น sa) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยปล้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานรู้รหัสเข้าสู่ฐานข้อมูลได้โดยตรง
 • การประมวลผล
  โปรแกรมได้ออกแบบมาอย่างดีในการให้ระบบการประมวลผลหรือ business logic layer อยู่ที่เครื่อง Apppcation Server ทั้งหมด ทำให้ระบบทำงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
 • หน้าจอการใช้งาน
  เราออกแบบให้โปรแกรม สามารถใช้งานแบบ Multi task, Navigator Bar เปิดได้หลายๆ หน้าจอพร้อมๆ กัน เช่น สามารถเปิดหน้าจอขายไว้ได้หลายๆ หน้าจอเพื่อให้เปิดการคีย์ ลูกค้าได้หลายๆ รายพร้อมกัน ไม่ต้องรอ และหน้าจอที่เปิดไว้จะแสดงเป็นแท็บ ให้ User เห็นได้ง่าย
 • ระบบการค้นหา
  โปรแกรมสามารถค้นหาบางส่วนของข้อความได้ เช่นการค้นหาชื่อสินค้า ไม่จำเป็นจะต้องใส่ คำค้นหาแบบเรียงลำดับ สามารถใส่สลับไปมา หน้า หลัง ระหว่างคำได้ โดยการใช้การเคาะ space bar คั่นระหว่างคำ
 • บริการหลังการขาย
  การบริการหลังการขาย ลูกค้าสามารถติดต่อผ่าน Call center และเราสามารถแก้ไขปัญหาผ่านระบบ Remote Service เพื่อให้การแก้ไขปัญหาทำได้อย่างรวดเร็ว ทันที และการสอนผ่านโปรแกรม zoom
 • ระบบ Drill Down
  ในโปแกรมจะมีระบบ Drill Down อยู่ในทุกๆ โมดุล ทำให้ลูกค้าสามารถกดดูข้อมูลจากปลายทางย้อนกลับไปยังต้นทางได้ เช่น จากระบบ MIS,จากรายงานต่างๆ Drill Down ไปยังหน้าจอรายวัน ได้เป็นต้น
 • กลุ่มเอกสารรายวัน
  ในหน้าจอรายวันสามารถกำหนดกลุ่มเอกสารได้หลายๆ กลุ่ม เพื่อแยกกัน Running เอกสารตามรูปแบบต่างๆ และใน 1 รายวัน สามารถแยกผูก post บัญชีแยกประเภทให้แตกต่างๆ กันได้
 • มีระบบ MIS ใน แต่ละโมดุล
  เช่น ในหน้าจอขาย พนักงานขายสามารถดูประวัติการขายสินค้าของลูกค้าแต่ละรายได้ทันที สามารถกดดูเครดิต กดดูโปรโมชั่นของ สินค้า กดดูประวัติเช็คของลูกค้าได้ เป็นต้น

 

อ่านคุณสมบัติแต่ละโมดุลเพิ่มเติม

 

 VDO สาธิตคถณสมบัติโปรแกรมบัญชี Smile Account