โปรแกรมบัญชีบริหาร Smile Account


โปรแกรมบัญชีบริหาร
Smile Account

ส่วนของผู้ดูแลระบบ(Admin)


เราได้เน้นระบบจัดการและการกำหนดสิทธิ์การใช้งานต่างๆ เพื่อให้เป็นโปรแกรมบัญชีที่ใช้งานง่ายต่อผู้ใช้งาน และเป็นโปรแกรมที่กำหนดสิทธิ์การใช้งานให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุด โดยการกำหนดสิทธิ์สามารถแบ่งเป็นกลุ่มสิทธิ์พนักงานได้ เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาก็เพียงกำหนดให้อยู่กลุ่มสิทธิ์ไหน ก็ถูกกำหนดสิทธิ์ทันทีทำให้ง่ายในการจัดการระบบ

 • สามารถกำหนดรหัสพนักงานได้ไม่จำกัด
 • สามารถกำหนดพนักงานให้เป็นพนักงานทั่วไปที่ไม่ได้ใช้งานโปรแกรม, เป็นพนักงานที่ Login เข้าโปรแกรมแต่ไม่ถูกกำหนดสิทธิ์(Admin),เป็นพนักงานที่ต้องถูกกำหนดสิทธิ์ เป็นต้น
 • สามารถกำหนดให้พนักงานใช้งานได้เฉพาะสาขาที่ระบุเท่านั้น
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ให้เป็น Admin ในส่วนต่างๆ แยกจากกันได้ เช่นเป็นผู้จัดการระบบ,จัดการบัญชี,จัดการสต็อก
 • สามารถกำหนดให้โปรแกรมเตือนรายการต่างๆ เช่น เอกสารขายครบกำหนด, เอกสารซื้อครบกำหนด, เช็ครับครบกำหนด,เช็คจ่ายครบกำหนด ตามหน้าที่ของตนเอง เมื่อตอน Login เข้าโปรแกรมได้
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ให้พนักงานเข้าได้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นได้
 • สามารถกำหนดให้พนักงานเข้าไปใช้งานได้เฉพาะบางเมนูได้
 • ในแต่ละรายวันสามารถกำหนดให้พนักงาน เพิ่มรายการใหม่ได้, ลบรายการได้, ยกเลิกได้หรือไม่ และสามารถกำหนดช่วงวันที่ได้ว่าจะให้ทำได้เฉพาะในช่วงวันที่ไหน เป็นต้น
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งาน สามารถอนุมัติเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสนอราคาได้ โดยเริ่มอนุมัติได้ตั้งแต่มูลค่าเท่าไหร่ เป็นต้น
 • ในการกำหนดสิทธิ์อนุมัติ สามารถกำหนดให้ต้องอนุมัติเอกสารทั้ง 3 คน หรือคนใดคนหนึ่งได้
 • สามารถตรวจสอบ Log book เพื่อตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้งานได้