ติดต่อฝ่ายขาย จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.
โทร 02-376-3435 (auto)
e-mail: sale@csmiledev.com
ติดต่อฝ่ายขาย จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.
โทร 02-376-3435 (auto)
e-mail: sale@csmiledev.com
ลงทะเบียนติดตั้ง

ระบบขายสินค้า (Sales Order)


Smile Account ได้ถูกออกและพัฒนาระบบขายสินค้าให้สอดคล้องกับฟังก์ชั่นการใช้งานจริง ตามหลักการบริหารงานขาย หลักการควบคุมภายใน ระบบได้ออกแบบให้ควบคุมจากส่วนกลาง และพนักงานก็ใช้งานตามระบบต่างๆ ที่วางไว้ได้ทันที การขึ้นระบบก็สามารถทำได้ง่ายเพราะมีเครื่องมือช่วยในการขึ้นระบบ

 • สามารถกำหนดราคาขายมาตรฐานสินค้า และราคาขายเฉพาะลูกค้าได้ โดยโปรแกรมจะดึงราคาขายให้ทันที หรือสามารถกดเลือกราคาขายในหน้าบันทึกขายได้
 • สามารถปรับลดราคาซื้อและขายตามราคาที่ตัวแทนจำหน่ายกำหนดได้ทันที
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขโปรโมชั่นได้หลากหลายรูปแบบ
 • สามารถกำหนดทีมขาย เป้าหมายของทีมขาย และพนักงานขายได้ พร้อมทั้งระบบวิเคราะห์เป้าการขายเปรียบเทียบยอดขายต่างๆ ระหว่างทีมขายและพนักงานขายได้
 • ใบเสนอราคาสามารถกำหนดยืนราคาขาย การทำ Revise การปรับปรุงความคืบหน้าในการเสนอราคาได้
 • ใบสั่งขาย (SaleOrder) สามารถกำหนดประเภทเป็นสั่งขายจากสต็อก,สั่งซื้อ,และสั่งผลิต ได้
  เมื่อสั่งขายแล้วฝ่ายคลังสามารถจัดสินค้าตามใบสั่งขายและสามารถนำไปเปิดใบส่งของตามปริมาณที่จัดได้
 • สามารถทยอยจ่ายสินค้าได้ โดยทยอยส่งมอบสินค้าไปก่อนแล้วค่อยเปิดบิลใบกำกับภาษี หรือธุรกิจไฟฟ้าที่จะเปิดบิลใบกำกับภาษีก่อนและค่อยนัดส่งมอบติดตั้งสินค้าได้
 • สามารถบันทึกขายสินค้าและบริการ พร้อมหักเงินมัดจำได้หลายๆ ใบได้
 • สามารถบันทึกรับคืนสินค้า หรือลดหนี้การค้าอย่างเดียวก็ได้
 • สามารถบันทึกวางแผนการส่งมอบสินค้า วางแผนเส้นทางการขนส่ง และรถขนส่งได้
 • มีระบบรายงานวิเคราะห์การขายหลายมิติ รายงานกำไรขั้นต้นจากการขาย รายงานแบบ Pivot จัดอันดับยอดขาย
  เปรียเทียบยอดขายกับเป้าการขาย และรายงานสรุปยอดขายต่างๆ