ติดต่อฝ่ายขาย จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.
โทร 02-376-3435 (auto)
e-mail: sale@csmiledev.com
ติดต่อฝ่ายขาย จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.
โทร 02-376-3435 (auto)
e-mail: sale@csmiledev.com
ลงทะเบียนติดตั้ง
โปรแกรมบัญชีบริหาร Smile Account
"เลือก Smile Account คือก้าวแรกแห่งความสำเร็จ"
คำตอบสำหรับโปรแกรมบัญชีที่คุณต้องการ เรามีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าและเราพัฒนาสินค้าของเราอยู่เสมอ
เหมาะสำหรับหลายธุรกิจ เช่น ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตประกอบขาย ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก จำหน่ายมือถือ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจบริการ และธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย

ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง

รอบรับรายการสินค้าและมีบิลขายในแต่ละวันจำนวนมาก การค้นหาสินค้า บาร์โค้ด รวดเร็ว มีการจัดสินค้าขึ้นรถ วางแผนส่งมอบ ระบบราคาขาย และการทำ Rebate เป้าการซื้อ

จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

สามารถออกใบกำกับภาษีขายก่อน ออกใบส่งสินค้าให้ลูกค้าภายลังได้ มีระบบเคลมประกัน ควบคุมการประกัน ค่าแรง และอะไหล่ ติดตาม การเคลมประกัน จากตัวแทนฯ และคืนของให้ลูกค้า

จำหน่ายมือถือ

การกำหนด Serial Number พิมพ์ฟอร์ม สต็อกแต่ละสาขา การโอน ต้นทุนแยกตาม Serial บันทึกบิลขายได้เร็วแม้มี Serial จำนวนมาก และสามารถตรวจสอบประวัติ ความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้

ผลิตประกอบขาย

ใบสั่งผลิต ควบคุมต้นทุนการผลิต ความคืบหน้างานระหว่างผลิต ตารางงานปฏิทินงาน Costing Sheet สูตรการผลิต ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต มีระบบรวม/แยกประกอบสินค้า

นำเข้า/ส่งออก

บันทึกซื้อและขายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ คำนวณกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ตั้งเจ้าหนี้ต่างประเทศ/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉลี่ยค่าใช้จ่ายเข้าต้นทุนสินค้า ปรับอัตราแลกเปลี่ยนสิ้นปีทางบัญชีได้

ขายผ่อนชำระงวดการจ่าย

สร้างเอกสารผ่อนชำระเป็นงวดๆ ได้ กำหนดเงินดาวน์ กำหนดสูตรคำนวณดอกเบี้ยให้ทันที ตรวจสอบอายุลูกหนี้ได้ ตั้งลูกหนี้เป็นงวด และติดตามลูกหนี้เป็นงวดๆ ครบกำหนดชำระแต่ละงวดได้

งบประมาณ BOQ

ตั้งงบประมาณตาม BOQ ควบคุมงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง เตือนเมื่อสั่งซื้อสินค้าเกินงบประมาณโครงการได้ มีระบบวิเคราะห์ความคืบหน้าของโครงการ วิเคราะห์รายได้/ค่าใช้จ่ายโครงการ

ขายฝาก/ฝากขาย

รองรับการโอนสินค้าคลังฝากขาย เปิดใบกำกับภาษีขายก่อนส่งของ รับคืนสินค้า โอนเพิ่มสินค้า สามารถปรับปรุงยอดสต็อกสินค้าคงเหลือตาม PC และสามารถตรวจสอบสต็อกฝากขายได้ทันที

รวมสาขาเป็นหนึ่ง

โปรแกรมสามารถ เชื่อมโยงออนไลน์ทุกสาขามาที่สำนักงานใหญ่ บริหารจัดการข้อมูลศูนย์รวมเป็นหนึ่งเดียวได้ทันที การส่งข้อมูลมีความรวดเร็ว ปลอดภัย ลดปริมาณข้อมูลที่วิ่งในระบบได้มาก

Customization

ลูกค้าสามารถปรับแต่ง เพิ่ม Field ข้อมูล ปรับแต่งฟอร์มเอกสาร เขียนรายงานเพิ่ม หรือแก้ไขรายงานมาตฐานของโปรแกรมได้เอง drag drop เพิ่มลบ Field รายงาน เพิ่ม Grouping ได้เอง เป็นต้น