สอบถามเพิ่มเติม
02-3763435(auto)
จ.-ศ. 8.30น.-17.30น.
หน้าแรก
ลูกค้า
สินค้า
ทดลองใช้ฟรี
ติดต่อ
เชื่อมโยงข้อมูลทุกๆ สาขาเป็นหนึ่งเดียว
โปรแกรมบัญชี Smile Account ได้ออกแแบบให้การทำงาน การเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างสาขา หรือระหว่างเครื่องลูกกับเครื่องแม่ข่ายเป็นเรื่องง่ายผ่านระบบ Web APIของโปรแกรม ทำให้การรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องลูกกับเครื่องแม่ข่าย ทำได้รวดเร็วและปลอดภัย

การทำงานเป็นในลักษณะ off line data หรือ disconnect - data เช่นเดียวกับการค้นหาข้อมูลบนเว็บ google ที่เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็จะหยุดการติดต่อกับแม่ข่าย ทำให้ลดปริมาณการวิ่งของข้อมูลบนระบบลงไปได้เป็นอย่างมาก ลดปัญหาคอขวดในระบบ

นอกจากนั้นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นหัวใจหลักในการออกแบบ การทำระบบ begin transaction จะไม่ทำให้เกิดข้อมูลที่ผิดพลาดในระบบเลย เพราะเมื่อมีการ error หรือการทำงานที่ผิดพลาดในขั้นตอนไหน ระบบจะทำการ rollback ข้อมูลกลับทั้งหมดในทันที จึงทำให้ข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันถูกต้องเสมอ
สำนักงานใหญ่
Internet
สาขาต่างๆ
ทำงานที่บ้าน
Work from Home/Working anytime, anywhere
โปรแกรมบัญชี Smile Account ที่ได้ออกแบบมาตั้งแต่ต้นที่สามารถใช้งานแบบออนไลน์ระหว่างสาขาได้นั้น ก็ทำให้การนำมาใช้งานแบบทำงานที่บ้านจึงสามารถใช้ได้เลยทันที โดยที่ลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลย
ผู้บริหารสามารถออนไลน์เข้ามาอนุมัติเอกสาร ติดตามยอดขายติดตามใบเสนอราคา ติดตามงานต่างๆ ได้ทันที ที่ไหนก็ได้

พนักงานขายสามารถออกใบเสนอราคา รับ Order ที่หน้าร้านลูกค้าได้เลยทันทีเช่นกัน พนักงานส่วนอื่นๆ ก็สามารถใช้งานโปรแกรมได้เหมือนกับการใช้งานที่บริษัท ได้เช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวกคล่องตัวในการดำเนินธุรกรรมต่างๆ แบบออนไลน์ได้เลยทันที ไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมอีก

Smile Account
โปรแกรมบัญชีออนไลน์
สอบถามเพิ่มเติม
02-3763435(auto)
จ.-ศ. 8.30น.-17.30น.
เชื่อมโยงข้อมูลทุกๆ สาขาเป็นหนึ่งเดียว
สำนักงานใหญ่
Internet
สาขาต่างๆ
ทำงานที่บ้าน
โปรแกรมบัญชี Smile Account ได้ออกแแบบให้การทำงาน การเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างสาขา หรือระหว่างเครื่องลูกกับเครื่องแม่ข่ายเป็นเรื่องง่ายผ่านระบบ Web APIของโปรแกรม ทำให้การรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องลูกกับเครื่องแม่ข่าย ทำได้รวดเร็วและปลอดภัย

การทำงานเป็นในลักษณะ off line data หรือ disconnect - data เช่นเดียวกับการค้นหาข้อมูลบนเว็บ google ที่เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็จะหยุดการติดต่อกับแม่ข่าย ทำให้ลดปริมาณการวิ่งของข้อมูลบนระบบลงไปได้เป็นอย่างมาก ลดปัญหาคอขวดในระบบ

นอกจากนั้นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นหัวใจหลักในการออกแบบ การทำระบบ begin transaction จะไม่ทำให้เกิดข้อมูลที่ผิดพลาดในระบบเลย เพราะเมื่อมีการ error หรือการทำงานที่ผิดพลาดในขั้นตอนไหน ระบบจะทำการ rollback ข้อมูลกลับทั้งหมดในทันที จึงทำให้ข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันถูกต้องเสมอ
Work from Home/Working anytime, anywhere
โปรแกรมบัญชี Smile Account ที่ได้ออกแบบมาตั้งแต่ต้นที่สามารถใช้งานแบบออนไลน์ระหว่างสาขาได้นั้น ก็ทำให้การนำมาใช้งานแบบทำงานที่บ้านจึงสามารถใช้ได้เลยทันที โดยที่ลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลย

ผู้บริหารสามารถออนไลน์เข้ามาอนุมัติเอกสาร ติดตามยอดขายติดตามใบเสนอราคา ติดตามงานต่างๆ ได้ทันที ที่ไหนก็ได้

พนักงานขายสามารถออกใบเสนอราคา รับ Order ที่หน้าร้านลูกค้าได้เลยทันทีเช่นกัน พนักงานส่วนอื่นๆ ก็สามารถใช้งานโปรแกรมได้เหมือนกับการใช้งานที่บริษัท ได้เช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวกคล่องตัวในการดำเนินธุรกรรมต่างๆ แบบออนไลน์ได้เลยทันที ไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมอีก

สอบถามเพิ่มเติม
02-3763435(auto)
จ.-ศ. 8.30น.-17.30น.
เชื่อมโยงข้อมูลทุกๆ สาขาเป็นหนึ่งเดียว
โปรแกรมบัญชี Smile Account ได้ออกแแบบให้การทำงาน การเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างสาขา หรือระหว่างเครื่องลูกกับเครื่องแม่ข่ายเป็นเรื่องง่ายผ่านระบบ Web APIของโปรแกรม ทำให้การรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องลูกกับเครื่องแม่ข่าย ทำได้รวดเร็วและปลอดภัย

การทำงานเป็นในลักษณะ off line data หรือ disconnect - data เช่นเดียวกับการค้นหาข้อมูลบนเว็บ google ที่เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็จะหยุดการติดต่อกับแม่ข่าย ทำให้ลดปริมาณการวิ่งของข้อมูลบนระบบลงไปได้เป็นอย่างมาก ลดปัญหาคอขวดในระบบ

นอกจากนั้นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นหัวใจหลักในการออกแบบ การทำระบบ begin transaction จะไม่ทำให้เกิดข้อมูลที่ผิดพลาดในระบบเลย เพราะเมื่อมีการ error หรือการทำงานที่ผิดพลาดในขั้นตอนไหน ระบบจะทำการ rollback ข้อมูลกลับทั้งหมดในทันที จึงทำให้ข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันถูกต้องเสมอ
สำนักงานใหญ่
Internet
สาขาต่างๆ
ทำงานที่บ้าน
Work from Home/Working anytime, anywhere
โปรแกรมบัญชี Smile Account ที่ได้ออกแบบมาตั้งแต่ต้นที่สามารถใช้งานแบบออนไลน์ระหว่างสาขาได้นั้น ก็ทำให้การนำมาใช้งานแบบทำงานที่บ้านจึงสามารถใช้ได้เลยทันที โดยที่ลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลย

ผู้บริหารสามารถออนไลน์เข้ามาอนุมัติเอกสาร ติดตามยอดขายติดตามใบเสนอราคา ติดตามงานต่างๆ ได้ทันที ที่ไหนก็ได้

พนักงานขายสามารถออกใบเสนอราคา รับ Order ที่หน้าร้านลูกค้าได้เลยทันทีเช่นกัน พนักงานส่วนอื่นๆ ก็สามารถใช้งานโปรแกรมได้เหมือนกับการใช้งานที่บริษัท ได้เช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวกคล่องตัวในการดำเนินธุรกรรมต่างๆ แบบออนไลน์ได้เลยทันที ไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมอีก