สอบถามเพิ่มเติม
02-3763435(auto)
จ.-ศ. 8.30น.-17.30น.
หน้าแรก
ลูกค้า
สินค้า
ทดลองใช้ฟรี
ติดต่อ
โปรแกรมขายหน้าร้าน Smile POS ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อให้แคชเชียร์ สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายในการค้นหาสินค้า ด้วยการพิมพ์ชื่อสินค้า ยิงบาร์โค้ด ค้นหาตามกลุ่มสินค้า การทำงานของแคชเชียร์ก็สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานต่างๆ ได้ และทำงานเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชี Smile Account ได้เลยทันที
คุณสมบัติเด่นบางส่วนของโปรแกรมขายหน้าร้าน POS
สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับแคชเชียร์ได้
กำหนดสูตรแต้มสะสมสมาชิกได้
รับชำระหักแต้มสะสมได้
สมาชิกสามารถสอบถามแต้มสะสมได้ทันที
กำหนดส่วนลดตามประเภทสมาชิกได้
สามารถสรุปยอดเก็บเงินประจำวันของแต่ละสาขา/แคชเชียร์ได้
สรุปยอดเข้ารายงานภาษีขายในโปรแกรมบัญชีได้
มีระบบ Cashier Monitor ตรวจสอบยอดขายออนไลน์ แบบ Real-time ทุกสาขา
สามารถกำหนดกะในการขายได้
ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปได้
รับคืนสินค้าได้
พิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อซ้ำได้
มีระบบรับเงินทอนเริ่มต้น
สามารถทยอยนำส่งเงินสดได้
สามารถพิมพ์ฟอร์ม Slip ได้ทั้งแบบฟอร์มโรงงาน และแบบ Slip ยาวต่อเนื่อง
ปัดขาด/ปัดเกิน เศษสตางค์ได้
กำหนดให้เตือนยอดเงินในเกะสูงสุดได้เพื่อความปลอดภัย
รองรับการพักบิลเอกสารและการคืนบิลขาย
รองรับการเปิดหน้าขายหลายๆ หน้าจอพร้อมกันได้
สามารถต่อจอแสดงผลสำหรับลูกค้าได้
สามารถยิงบาร์โค้ดเพื่อสอบถามราคาขายได้
สามารถกำหนดรหัสสินค้าที่ขายบ่อยๆ ได้
สามารถค้นหาสินค้าตามกลุ่มสินค้าได้
สามารถค้นหาตามชื่อสินค้าได้ โดยการพิมพ์ชื่อแล้ว Enter ที่ช่องยิงบาร์โค้ด
สามารถระบุจำนวนในการขายพร้อมกับการยิงบาร์โค้ดได้
รองรับการขายแบบออนไลน์เชื่อมโยงทุกๆ สาขา เป็นหนึ่งเดียว แบบ Real-time ตรวจสอบยอดได้ทันที
เชื่อมต่อกับเครื่องรูดบัตรเครดิต EDC โดยการส่งยอดขายและรับข้อมูลการรูดบัตรกลับแบบทันที
เชื่อมต่อกับโปรแกรม Mobile Kiosk รับรายการสั่งซื้อจากลูกค้าหน้าร้าน ดึงรายการมาบันทึกเก็บเงินที่เครื่องแคชเชียร์ได้ทันที
Smile Account
โปรแกรมบัญชีออนไลน์
สอบถามเพิ่มเติม
02-3763435(auto)
จ.-ศ. 8.30น.-17.30น.
โปรแกรมขายหน้าร้าน Smile POS ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อให้แคชเชียร์ สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายในการค้นหาสินค้า ด้วยการพิมพ์ชื่อสินค้า ยิงบาร์โค้ด ค้นหาตามกลุ่มสินค้า การทำงานของแคชเชียร์ก็สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานต่างๆ ได้ และทำงานเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชี Smile Account ได้เลยทันที
คุณสมบัติเด่นบางส่วน
ของโปรแกรมขายหน้าร้าน POS
สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับแคชเชียร์ได้
กำหนดสูตรแต้มสะสมสมาชิกได้
รับชำระหักแต้มสะสมได้
สมาชิกสามารถสอบถามแต้มสะสมได้ทันที
กำหนดส่วนลดตามประเภทสมาชิกได้
สามารถสรุปยอดเก็บเงินประจำวันของแต่ละสาขา/แคชเชียร์ได้
สรุปยอดเข้ารายงานภาษีขายในโปรแกรมบัญชีได้
มีระบบ Cashier Monitor ตรวจสอบยอดขายออนไลน์ แบบ Real-time ทุกสาขา
สามารถกำหนดกะในการขายได้
ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปได้
รับคืนสินค้าได้
พิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อซ้ำได้
มีระบบรับเงินทอนเริ่มต้น
สามารถทยอยนำส่งเงินสดได้
สามารถพิมพ์ฟอร์ม Slip ได้ทั้งแบบฟอร์มโรงงาน และแบบ Slip ยาวต่อเนื่อง
ปัดขาด/ปัดเกิน เศษสตางค์ได้
กำหนดให้เตือนยอดเงินในเกะสูงสุดได้เพื่อความปลอดภัย
รองรับการพักบิลเอกสารและการคืนบิลขาย
รองรับการเปิดหน้าขายหลายๆ หน้าจอพร้อมกันได้
สามารถต่อจอแสดงผลสำหรับลูกค้าได้
สามารถยิงบาร์โค้ดเพื่อสอบถามราคาขายได้
สามารถกำหนดรหัสสินค้าที่ขายบ่อยๆ ได้
สามารถค้นหาสินค้าตามกลุ่มสินค้าได้
สามารถค้นหาตามชื่อสินค้าได้ โดยการพิมพ์ชื่อแล้ว Enter ที่ช่องยิงบาร์โค้ด
สามารถระบุจำนวนในการขายพร้อมกับการยิงบาร์โค้ดได้
รองรับการขายแบบออนไลน์เชื่อมโยงทุกๆ สาขา เป็นหนึ่งเดียว แบบ Real-time ตรวจสอบยอดได้ทันที
เชื่อมต่อกับเครื่องรูดบัตรเครดิต EDC โดยการส่งยอดขายและรับข้อมูลการรูดบัตรกลับแบบทันที
เชื่อมต่อกับโปรแกรม Mobile Kiosk รับรายการสั่งซื้อจากลูกค้าหน้าร้าน ดึงรายการมาบันทึกเก็บเงินที่เครื่องแคชเชียร์ได้ทันที
สอบถามเพิ่มเติม
02-3763435(auto)
จ.-ศ. 8.30น.-17.30น.
คุณสมบัติเด่นบางส่วนของโปรแกรมขายหน้าร้าน POS
โปรแกรมขายหน้าร้าน Smile POS ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อให้แคชเชียร์ สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายในการค้นหาสินค้า ด้วยการพิมพ์ชื่อสินค้า ยิงบาร์โค้ด ค้นหาตามกลุ่มสินค้า การทำงานของแคชเชียร์ก็สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานต่างๆ ได้ และทำงานเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชี Smile Account ได้เลยทันที
สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับแคชเชียร์ได้
กำหนดสูตรแต้มสะสมสมาชิกได้
รับชำระหักแต้มสะสมได้
สมาชิกสามารถสอบถามแต้มสะสมได้ทันที
กำหนดส่วนลดตามประเภทสมาชิกได้
สามารถสรุปยอดเก็บเงินประจำวันของแต่ละสาขา/แคชเชียร์ได้
สรุปยอดเข้ารายงานภาษีขายในโปรแกรมบัญชีได้
มีระบบ Cashier Monitor ตรวจสอบยอดขายออนไลน์ แบบ Real-time ทุกสาขา
สามารถกำหนดกะในการขายได้
ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปได้
รับคืนสินค้าได้
พิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อซ้ำได้
มีระบบรับเงินทอนเริ่มต้น
สามารถทยอยนำส่งเงินสดได้
สามารถพิมพ์ฟอร์ม Slip ได้ทั้งแบบฟอร์มโรงงาน และแบบ Slip ยาวต่อเนื่อง
ปัดขาด/ปัดเกิน เศษสตางค์ได้
กำหนดให้เตือนยอดเงินในเกะสูงสุดได้เพื่อความปลอดภัย
รองรับการพักบิลเอกสารและการคืนบิลขาย
รองรับการเปิดหน้าขายหลายๆ หน้าจอพร้อมกันได้
สามารถต่อจอแสดงผลสำหรับลูกค้าได้
สามารถยิงบาร์โค้ดเพื่อสอบถามราคาขายได้
สามารถกำหนดรหัสสินค้าที่ขายบ่อยๆ ได้
สามารถค้นหาสินค้าตามกลุ่มสินค้าได้
สามารถค้นหาตามชื่อสินค้าได้ โดยการพิมพ์ชื่อแล้ว Enter ที่ช่องยิงบาร์โค้ด
สามารถระบุจำนวนในการขายพร้อมกับการยิงบาร์โค้ดได้
รองรับการขายแบบออนไลน์เชื่อมโยงทุกๆ สาขา เป็นหนึ่งเดียว แบบ Real-time ตรวจสอบยอดได้ทันที
เชื่อมต่อกับเครื่องรูดบัตรเครดิต EDC โดยการส่งยอดขายและรับข้อมูลการรูดบัตรกลับแบบทันที
เชื่อมต่อกับโปรแกรม Mobile Kiosk รับรายการสั่งซื้อจากลูกค้าหน้าร้าน ดึงรายการมาบันทึกเก็บเงินที่เครื่องแคชเชียร์ได้ทันที