Mobirise Website Builder

นอกจากเราจะเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Smile Account และโปรแกรมขายหน้าร้าน Smile POS แล้ว เรายังเราเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รองรับฟังก์ชั่นการใช้งานของธุรกิจให้ได้มากที่สุด โดยสามารถที่จะเขียนโปรแกรมเฉพาะหรือรับเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับโปรแกรมเดิมของลูกค้า หรือพัฒนาโปรแกรมบัญชีและโปรแกรมขายหน้าร้านเพื่อให้เข้ากับระบบงานของลูกค้าได้เช่นกัน

รับเขียนเพิ่มเติม

  • รับพัฒนาโปรแกรมบัญชี Smile Account ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้า
  • รับพัฒนาโปรแกรมขายหน้าร้าน Smile POS ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้า
  • รับเขียนเชื่อมต่อกับโปรแกรมเดิมที่ลูกค้าใช้งานอยู่แล้ว เช่นโปรแกรม CRM, โปรแกรม POS, โปรแกรมผลิต ,โปรแกรมการขนส่ง โปรแกรมบริหารงานซ่อม เป็นต้น
  • รับเขียนโปรแกรมบน platform มือถือ ทั้ง Android,iOS
  • รับเขียน Web Application โดย asp.net MVC,asp.net core,PHP เป็นต้น
Mobirise Website Builder

" เลือก Smile Account คือก้าวแรกแห่งความสำเร็จ "
บริษัท ซี สไมล์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1056/52 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-376-3435(auto) แฟกซ์ : 02-376-3110
เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.30 น.
(เนื่องจากสถานะการณ์โรคติดต่อ พนักงานจึงทำงานที่บ้าน กรุณาติดต่อ : 081-4229943 หรือ LineId ต่างๆ ดูได้ที่หน้า ติดต่อเรา)

Built with ‌

Free Web Site Creation Software