สอบถามเพิ่มเติม
02-3763435(auto)
จ.-ศ. 8.30น.-17.30น.
หน้าแรก
ลูกค้า
สินค้า
ทดลองใช้ฟรี
ติดต่อ
รับเขียนเพิ่มเติม
- รับพัฒนาโปรแกรมบัญชี Smile Account ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้า
- รับพัฒนาโปรแกรมขายหน้าร้าน Smile POS ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้า
- รับเขียนเชื่อมต่อกับโปรแกรมเดิมที่ลูกค้าใช้งานอยู่แล้ว เช่นโปรแกรม CRM, โปรแกรม POS
, โปรแกรมผลิต ,โปรแกรมการขนส่ง โปรแกรมบริหารงานซ่อม เป็นต้น
- รับเขียนโปรแกรมบน platform มือถือ ทั้ง Android,iOS
- รับเขียน Web Application โดย asp.net MVC,asp.net core,PHP เป็นต้น
นอกจากเราจะเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Smile Account และโปรแกรมขายหน้าร้าน Smile POS แล้ว เรายังเราเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รองรับฟังก์ชั่นการใช้งานของธุรกิจให้ได้มากที่สุด โดยสามารถที่จะเขียนโปรแกรมเฉพาะหรือรับเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับโปรแกรมเดิมของลูกค้า หรือพัฒนาโปรแกรมบัญชีและโปรแกรมขายหน้าร้านเพื่อให้เข้ากับระบบงานของลูกค้าได้เช่นกัน
รับเขียนเพิ่ม
โปรแกรมPOS
รับเขียนเพิ่ม
โปรแกรมบัญชี
รับเขียนบน
Android,iOS
รับเขียนเชื่อม
โปรแกรมอื่นๆ
ลำดับและวิธีการรับงานเขียนเพิ่มเติม
Timeline
1
2
เก็บความต้องการ
สรุปความต้องการ
ลูกค้าตรวจสอบเอกสารเซนต์รับรองงาน
3
4
ออกแบบหน้าจอและเอกสาร
5
6
ประเมิณราคา/เสนอราคา
เขียนโปรแกรม/ทดสอบ/ทยอยส่งมอบ
7
8
ลูกค้าทดสอบงานทั้งหมด
ปิดงาน
Smile Account
โปรแกรมบัญชีออนไลน์
สอบถามเพิ่มเติม
02-3763435(auto)
จ.-ศ. 8.30น.-17.30น.
รับเขียนเพิ่มเติม
- รับพัฒนาโปรแกรมบัญชี Smile Account ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้า
- รับพัฒนาโปรแกรมขายหน้าร้าน Smile POS ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้า
- รับเขียนเชื่อมต่อกับโปรแกรมเดิมที่ลูกค้าใช้งานอยู่แล้ว เช่นโปรแกรม CRM, โปรแกรม POS
, โปรแกรมผลิต ,โปรแกรมการขนส่ง โปรแกรมบริหารงานซ่อม เป็นต้น
- รับเขียนโปรแกรมบน platform มือถือ ทั้ง Android,iOS
- รับเขียน Web Application โดย asp.net MVC,asp.net core,PHP เป็นต้น
นอกจากเราจะเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Smile Account และโปรแกรมขายหน้าร้าน Smile POS แล้ว เรายังเราเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รองรับฟังก์ชั่นการใช้งานของธุรกิจให้ได้มากที่สุด โดยสามารถที่จะเขียนโปรแกรมเฉพาะหรือรับเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับโปรแกรมเดิมของลูกค้า หรือพัฒนาโปรแกรมบัญชีและโปรแกรมขายหน้าร้านเพื่อให้เข้ากับระบบงานของลูกค้าได้เช่นกัน
รับเขียนเพิ่ม
โปรแกรมPOS
รับเขียนเพิ่ม
โปรแกรมบัญชี
รับเขียนบน
Android,iOS
รับเขียนเชื่อม
โปรแกรมอื่นๆ
ลำดับและวิธีการ
Timeline
1
เก็บความต้องการ
2
สรุปความต้องการ
ลูกค้าตรวจสอบเอกสารเซนต์รับรองงาน
4
3
ออกแบบหน้าจอและเอกสาร
5
ประเมิณราคา/เสนอราคา
6
เขียนโปรแกรม/ทดสอบ/ทยอยส่งมอบ
7
ลูกค้าทดสอบงานทั้งหมด
8
ปิดงาน
สอบถามเพิ่มเติม
02-3763435(auto)
จ.-ศ. 8.30น.-17.30น.
รับเขียนเพิ่มเติม
- รับพัฒนาโปรแกรมบัญชี Smile Account ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้า
- รับพัฒนาโปรแกรมขายหน้าร้าน Smile POS ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้า
- รับเขียนเชื่อมต่อกับโปรแกรมเดิมที่ลูกค้าใช้งานอยู่แล้ว เช่นโปรแกรม CRM, โปรแกรม POS
, โปรแกรมผลิต ,โปรแกรมการขนส่ง โปรแกรมบริหารงานซ่อม เป็นต้น
- รับเขียนโปรแกรมบน platform มือถือ ทั้ง Android,iOS
- รับเขียน Web Application โดย asp.net MVC,asp.net core,PHP เป็นต้น
นอกจากเราจะเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Smile Account และโปรแกรมขายหน้าร้าน Smile POS แล้ว เรายังเราเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รองรับฟังก์ชั่นการใช้งานของธุรกิจให้ได้มากที่สุด โดยสามารถที่จะเขียนโปรแกรมเฉพาะหรือรับเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับโปรแกรมเดิมของลูกค้า หรือพัฒนาโปรแกรมบัญชีและโปรแกรมขายหน้าร้านเพื่อให้เข้ากับระบบงานของลูกค้าได้เช่นกัน
ลำดับและวิธีการรับงานเขียนเพิ่มเติม
Timeline
1
2
เก็บความต้องการ
สรุปความต้องการ
ลูกค้าตรวจสอบเอกสารเซนต์รับรองงาน
3
4
ออกแบบหน้าจอและเอกสาร
5
6
ประเมิณราคา/เสนอราคา
เขียนโปรแกรม/ทดสอบ/ทยอยส่งมอบ
7
8
ลูกค้าทดสอบงานทั้งหมด
ปิดงาน
รับเขียนเพิ่ม
โปรแกรมPOS
รับเขียนเพิ่ม
โปรแกรมบัญชี
รับเขียนบน
Android,iOS
รับเขียนเชื่อม
โปรแกรมอื่นๆ