Mass Customized Solutions

เป็นหลักการที่เราได้ตั้งไว้เป้นอันดับแรกๆ ในการออกแบบโปรแกรมบัญชี Smile Account ที่ต้องการให้ลูกค้าสามารถทำอะไรๆ เพิ่มเติมในโปรแกรมของเราได้เอง โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านโปรแกรมมิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม User Field เข้าไปในหน้าจอรายวัน การสร้างฟอร์มเอกสาร รวมไปถึงการสร้างรายงาน เพิ่มได้เอง เพื่อให้เป็นโปรแกรมที่ลูกค้าสามารถปรับประยุกต์การใช้งานได้เอง ด้วยเครื่องมือที่เราเตรียมไว้ให้ในโปรแกรมแล้ว

การสร้างรายงานหรือการปรับเปลี่ยนมุมมองของรายงาน เช่นเปลี่ยน grouping หรือ breaking ก็เพียงแต่จับลากวางย้ายไปมาเท่านั้น จากนั้นก็ save รูปแบบเก็บไว้ดูในภายหลังได้ทันที ทำให้ลูกค้าสามารถสร้างรายงานได้หลากหลาย เลือกใช้ปรับเปลี่ยรูปแบบข้อมูลที่ต้องการได้ในทันที

 

ทั้งหมดนี้เราใช้หลักการ Mass Customized Solutions
เพื่อให้ลูกค้าปรับแต่งโปรแกรมให้เหมาะสม
ในรูปแบบที่ต้องการได้ โดยไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่ม