รองรับข้อมูลมากกว่า 3 ล้าน rows

โปรแกรมบัญชี Smile Account ได้ออกแบบในส่นของ business logic layer หรือการประมวลผลส่วนกลางไว้ที่เครื่อง Server ทั้งหมด และการที่โปรแกรมมีสถาปัตยกรรมแบบ Multi-Tier Application ทำให้สามารถรองรับการใช้งานจากหลายๆ user พร้อมกัน และการใช้งานยังคงมีประสิทธิภาพ แม้จะมีปริมาณข้อมูลจำนวนมากก็ตาม การประมวลผลต่างๆ ไม่ว่าจะเป้นการตัดสต็อก การสร้างสต้อกการ์ด การคำนวณต้นทุนแบบ perpetual ก็สามารถทำได้ในทันที ทุกๆ ครั้งที่บันทึกบิล

เนื่องจากเราได้ติดตามผลการใช้งานและติดตามประสิทธิภาพของโปรแกรมจากการใช้งานจริงของลูกค้าอยู่เนื่องๆ เราพร้อมที่จะปรับปรุงให้โปรแกรมทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และรองรับฟังก์ชั่นการใช้งานในระดับ enterprise ได้มากยิ่งขึ้น จากการตรวจสอบและติดตามผลการใช้งานของลูกค้าที่มีจำนวนบิลต่อวันมากๆ และ

ในระดับ 3 ล้านกว่า rows ต่อ table โปรแกรมยังคงใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ