ออนไลน์ระหว่างสาขาเป็นหนึ่งเดียว

ทุกวันนี้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป สำหรับลูกค้าที่มีเคือข่ายธุรกิจหลายๆ สาขา ที่ต้องการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดทุกๆ สาขามาไว้ที่ส่วนกลางเพื่อให้ง่ายในการบริหารจัดการ ทั้งในเรื่องของการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง Server License และ Database License และการจัดซื้อ Software License ที่สามารถจะทำการจัดซื้อเพียงที่เดียวเท่านั้น 

โปรแกรมบัญชี Smile Account มีความรวดเร็ว ปลอดภัยในการใช้งานแบบออนไลน์ระหว่างสาขา การจัดการ การ config การติดตั้ง การ Upgrade Version ก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพราะเรามีประสบการณ์ และเขียนเพื่อการออนไลน์ขึ้นมาโดยเฉพาะ ด้วยเทคโนโลยีของภาษายุคใหม่ และประสบการณ์ของทีมโปรแกรมเมอร์ของเรา จึงทำให้การใช้งานแบบออนไลน์ระหว่างสาขาผ่านการเชื่อมต่อแบบ อินเตอร์เน็ต ของโปรแกรมบัญชี Smile Account ยังคงสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นแม้จะมีปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นก็ตาม

 

ถ้าเป็นเรื่องการใช้งานแบบออนไลน์สาขา
ต้องโปรแกรมบัญชี Smile Account เท่านั้น