รับเขียนโปรแกรมเพิ่ม

โปรแกรมบัญชี Smile Account รับเขียนเพิ่ม

นอกจากเราจะเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Smile Account และโปรแกรมขายหน้าร้าน Smile POS แล้ว เรายังเราเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รองรับฟังก์ชั่นการใช้งานของธุรกิจให้ได้มากที่สุด โดยสามารถที่จะเขียนโปรแกรมเฉพาะหรือรับเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับโปรแกรมเดิมของลูกค้า หรือพัฒนาโปรแกรมบัญชีและโปรแกรมขายหน้าร้านเพื่อให้เข้ากับระบบงานของลูกค้าได้เช่นกัน

งานรับเขียนเพิ่ม

 • รับพัฒนาโปรแกรมบัญชี Smile Account ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้า
 • รับพัฒนาโปรแกรมขายหน้าร้าน Smile POS ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้า
 • รับเขียนเชื่อมต่อกับโปรแกรมเดิมที่ลูกค้าใช้งานอยู่แล้ว เช่นโปรแกรม CRM โปรแกรม POS โปรแกรมผลิต โปรแกรมการขนส่ง โปรแกรมบริหารงานซ่อม เป็นต้น
 • รับเขียนโปรแกรมบน platform มือถือ ทั้ง Android,iOS
 • รับเขียน Web Application โดย asp.net MVC,asp.net core,PHP เป็นต้น

ลำดับและวิธีการรับงานเขียนเพิ่มเติม

 • ลูกค้าสรุปหัวข้อความต้องการที่อยากจะได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่โปรแกรมเราทำได้มาเป็นเอกสาร
 • เจ้าหน้าที่วิเคาะห์ระบบของเรา ติดต่อสอบถามไปยังลูกค้าเพื่อสรุปความเข้าใจให้ตรงกัน
 • เจ้าหน้าที่วิเคาะห์ระบบของเรา ออกแบบ สกรีนหน้าจอคร่าวๆ หรืออธิบาย Process งานเป็นข้อความเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจถึงวิธีการที่จะเขียนโปรแกรมออกมาในรูปแบบต่างๆ
 • เมื่อลูกค้าเข้าใจรับทราบเนื้องานแล้วเซนต์รับรองเอกสาร
 • ฝ่านขายประเมินราคางบประมาณที่ลูกค้าจะต้องใช้ในการจ้างเขียนเพิ่ม แลำกำหนดขอบเขตระยะเวลาในการส่งมอบงาน
 • เมื่อเราได้พัฒนาโปรแกรมให้ลูกค้าเสร็จแล้วอาจจะทั้งหมดหรือบางส่วน สามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้ทดสอบการใช้งานได้
 • เมื่อเขียนและส่งมอบงานครบทั้งหมด ลูกค้าทดสอบผ่านและ เสร็จรับงาน ปิดงาน