โปรแกรมบัญชี Smile Account

 • ง่ายๆ ในการขึ้นระบบและยืดหยุ่น
 • ง่ายๆ ในการใช้งาน Functions พื้นฐาน
 • ง่ายๆ ในการทำ Internal Control
 • ง่ายๆ ในการจัดทำรายงาน
 • ง่ายๆ ในการตรวจสอบย้อนกลับและระบบสิทธิ์
 • ง่ายๆ ในการขยาย/เพิ่มเติมระบบการใช้งาน
 • ง่ายๆ ในระบบออนไลน์สาขาเป็นหนึ่งเดียว
 • ง่ายๆ ในการอนุมัติและตรวจสอบผ่านมือถือ
 • มีความคุ้มค่าในการลงทุนกับ Smile Account

ติดตั้งชุดทดลองหรือสาธิตโปรแกรม โทร. 0-2376-3435(auto)

โปรแกรมบัญชีกับระบบผลิตเพื่อขาย

โมดูลควบคุมระบบงานระหว่างผลิต เพื่อให้ลูกค้าที่มีระบบผลิตสินค้าเพื่อขายสามารถใช้งานเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต, ตรวจสอบความคืบหน้างานระหว่างผลิต ตารางงานปฏิทินงานที่จะครบกำหนดส่งมอบ, Costing Sheet, การคำนวณต้นทุนการผลิต,ค่าแรงทางตรง, ค่าใช้จ่ายในการผลิต, และคำนวณต้นทุนรับสินค้าสำเร็จรูปให้อัตโนมัติ

 • สามารถบันทึกสูตรวัตถุดิบให้กับสินค้าสำเร็จรูปได้
 • สามารถบันทึกสูตรการผลิตมาตรฐาน เพื่อใช้วิเคราะห์กับการใช้งานจริงได้
 • สามารถบันทึกใบสั่งผลิตโดยการอ้างอิงรายการจากใบสั่งขายได้ โดยโปรแกรมจะดึงสูตรวัตถุดิบให้ทันที และสามารถเปลี่ยนแปลงสูตรในหน้าใบสั่งผลิตได้
 • สามารถกำหนดสูตรในการคำนวณโสหุ้ยในหารผลิตได้
 • สามารถกำหนด Batch Job ในการผลิต เพื่อติดตาม Line ผลิตเดียวกันได้
 • สามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของใบสั่งผลิต เพื่อติดตามงานในตารางการผลิตได้
 • สามารถสั่งรายการวัตถุดิบเพิ่มเติมไบยังระบบใบขอสั่งซื้อสินค้าอัตโนมัติได้
 • สามารถบันทึกค่าแรงทางตรงเพื่อคำนวณเป็นต้นทุนในการผลิตได้
 • สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของใบสั่งผลิตได้ และแสดงต้นทุนเป็น Cost Sheet ได้ทันที
 • สามารถตรวจสอบตารางการผลิตที่กำหนดเสร็จในแต่ละเดือนได้
 • สามารถบันทึกรับสินค้าสำเร็จรูป พร้อมกับคำนวณต้นทุนวัตถุดิบ (DM) คำนวณค่าแรงทางตรง (DL) และคำนวณค่าใช้จ่ายในการผลิต (OH) เป็นต้นทุนสินค้าสำเร็ตรูปให้อัตโนมัติ
 • สามารถบันทึกแยกประกอบสินค้าได้ โดยนำสินค้าสำเร็จรูปมาแยกออกเป็นวัตถุดิบตามสูตรแล้วโปรแกรมก็จะคำนวณเฉลี่ยต้นทุนกลับไปเป็นต้นทุนของวัตถุดิบให้อัตโนมัติ
 • สามารถบันทึกบัญชีงานระหว่างผลิตได้ เมื่อรับสินค้าสำเร็จรูปก็บันทึกบัญชีล้างงานระหว่างผลิตออก
  • เรามีบริการติดตั้งชุดทดลองใช้หรือสาธิตโปรแกรม เพื่อให้ท่านได้สอบถามการใช้งานต่างๆ ทั้งนี้เราต้องการให้ลูกค้าได้เห็นความสามารถต่างๆ ของโปรแกรมด้วยตัวลูกค้าเอง จนเข้าใจดีว่าโปรแกรมเรามีคุณสมบัติเพียงพอ ตรงตามความการใช้งานของลูกค้า สนใจโทร. 0-2376-3435(auto)

บริษัท ซี สไมล์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

1056/52 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-376-3435(auto) แฟกซ์. 02-376-3110
e-mail: sale@csmiledev.com, support@csmiledev.com เวลาทำงาน วันจันท์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. จนถึง 17.30 น.
ร้องเรียนบริการและอื่นๆ ติดต่อมาได้ที่ e-mail : md@csmiledev.com

เราเป็นทั้งผู้ผลิตและจำหน่าย โปรแกรมบัญชี Smile Account | โปรแกรมขายหน้าร้าน | และสินค้าอื่นๆ ที่แสดงในเว็บไซต์นี้
เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว