โปรแกรมบัญชี Smile Account

  • ง่ายๆ ในการขึ้นระบบและยืดหยุ่น
  • ง่ายๆ ในการใช้งาน Functions พื้นฐาน
  • ง่ายๆ ในการทำ Internal Control
  • ง่ายๆ ในการจัดทำรายงาน
  • ง่ายๆ ในการตรวจสอบย้อนกลับและระบบสิทธิ์
  • ง่ายๆ ในการขยาย/เพิ่มเติมระบบการใช้งาน
  • ง่ายๆ ในระบบออนไลน์สาขาเป็นหนึ่งเดียว
  • ง่ายๆ ในการอนุมัติและตรวจสอบผ่านมือถือ
  • มีความคุ้มค่าในการลงทุนกับ Smile Account

ติดตั้งชุดทดลองหรือสาธิตโปรแกรม โทร. 0-2376-3435(auto)

โปรแกรมบัญชีกับระบบขายมือถือ,เครื่องใช้ไฟฟ้า

Smile Account Hero เป็นโปรแกรมบัญชีที่ได้ออกแบบ โมดูล, Function การทำงานในระบบต่างๆของโปรแกรมทั้งระบบการซื้อสินค้า,การรับสินค้า,การขาย,การโอนสินค้า,การตรวจสอบประวัติต่างๆ ให้มีความสามารถในการจัดการกับระบบ Serial Number ได้เป็นอย่างดี รองรับการนำเข้า Serial Number ครั้งละมากๆ การยิง Serial Number ในการขาย บริหารการโอน Serial Number ไปมาระหว่างคลังสาขา

ในทุกหน้าจอของโปรแกรม Smile Account ที่เกี่ยวข้องกับสต็อก ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอรับสินค้า หน้าจอขายสินค้า หน้าจอเบิกสินค้า หน้าจอโอนสินค้า และอื่นๆ เมื่อต้องทำรายการกับสินค้าที่ต้องกำหนด Serial Number โปรแกรมจะเตือนให้กำหนด Serial Number ก่อนที่จะบันทึกข้อมูลเสมอ เพื่อควบคุมให้สต็อก Serial Number กับสต็อกสินค้าคงเหลือเท่ากันตลอด และโปรแกรมยังได้ออกแบบให้ลดข้อผิดพลาดในการขาย Serial Number โดยการให้สามารถยิง Serial Number ในการขายได้ โดยขายได้ทั้งเงินสด แบบ POS และขายสินค้าเงินเชื่อ

ในการบันทึกขายสินค้าสามารถบันทึกออกใบกำกับภาษีขายเพื่อเก็บเงินค่าสินค้ากับลูกค้าก่อนได้ จากนั้นค่อยทำการนัดติดตั้งสินค้า/ส่งมอบสินค้า เมื่อจะไปติดตั้งสินค้า/ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าค่อยมาบันทึกใบส่งสินค้าเพื่อตัดสต็อกได้

เรามีบริการติดตั้งชุดทดลองใช้หรือสาธิตโปรแกรม เพื่อให้ท่านได้สอบถามการใช้งานต่างๆ ทั้งนี้เราต้องการให้ลูกค้าได้เห็นความสามารถต่างๆ ของโปรแกรมด้วยตัวลูกค้าเอง จนเข้าใจดีว่าโปรแกรมเรามีคุณสมบัติเพียงพอ ตรงตามความการใช้งานของลูกค้า สนใจโทร. 0-2376-3435(auto)

บริษัท ซี สไมล์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

1056/52 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-376-3435(auto) แฟกซ์. 02-376-3110
e-mail: sale@csmiledev.com, support@csmiledev.com เวลาทำงาน วันจันท์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. จนถึง 17.30 น.
ร้องเรียนบริการและอื่นๆ ติดต่อมาได้ที่ e-mail : md@csmiledev.com

เราเป็นทั้งผู้ผลิตและจำหน่าย โปรแกรมบัญชี Smile Account | โปรแกรมขายหน้าร้าน | และสินค้าอื่นๆ ที่แสดงในเว็บไซต์นี้
เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว