โปรแกรมบัญชี Smile Account

  • ง่ายๆ ในการขึ้นระบบและยืดหยุ่น
  • ง่ายๆ ในการใช้งาน Functions พื้นฐาน
  • ง่ายๆ ในการทำ Internal Control
  • ง่ายๆ ในการจัดทำรายงาน
  • ง่ายๆ ในการตรวจสอบย้อนกลับและระบบสิทธิ์
  • ง่ายๆ ในการขยาย/เพิ่มเติมระบบการใช้งาน
  • ง่ายๆ ในระบบออนไลน์สาขาเป็นหนึ่งเดียว
  • ง่ายๆ ในการอนุมัติและตรวจสอบผ่านมือถือ
  • มีความคุ้มค่าในการลงทุนกับ Smile Account

ติดตั้งชุดทดลองหรือสาธิตโปรแกรม โทร. 0-2376-3435(auto)

โปรแกรมบัญชีกับร้านขายวัสดุก่อสร้าง

ระบบซื้อสินค้า
ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เรามุ่งเน้นพัฒนาโปรแกรมให้ตรงงานกับธุรกิจนี้ให้มากที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่ขบวนการจัดซื้อ การควบคุมเป้าในการซื้อ Rebate การเปรียบเทียบราคาซื้อ การวิเคราะห์ยอดการสั่งซื้อตามช่วง การวิเคราะห์สินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อสินค้า การตรวจรับสินค้าตามใบ PO การควบคุมการรับสินค้าเกิน PO ในการค้นหาสินค้าเพื่อออกใบสั่งซื้อสามารถูกรายการสินค้าตามตัวแทนฯแล้วสามารถค้นหาสินค้าตามตัวแทนฯได้ หรือจะสั่งซื้อตามสินค้าที่ถึงจุดต่ำสุดก็สามารถทำได้ทันที
ระบบขายสินค้า
ส่วนทางด้านการขายก็มีความสามารถในการออกใบสั่งขาย ระบบการจัดสินค้าตามคลัง การสั่งพิมพ์ใบจัดสินค้าตามคลัง ระบบการจัดสินค้าให้ลูกค้า การวางแผนการส่งมอบสินค้า และการวิเคราะห์การขายตามมิติต่างๆ การให้ข้อมูลวิเคราะห์ลูกค้าในหน้าจอขายเพื่อให้พนักงานขายเปิดบิลขายได้อย่างเหมาะสม การควบคุมวงเงินเครดิต การกำหนดราคาขายเฉพาะตามลูกค้า เป็นต้น การค้นหาสินค้าเพื่อขาย ก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว สามารถค้นหาระหว่างคำ หน้า-หลัง สลับไปมาได้ หรือจะยิงบาร์โค้ดช่วยในการค้นหา หรือจะค้นหาตามกลุ่มก็สามารถทำได้
พิมพ์บาร์โค้ด
การจัดทำบาร์โค้ด การพิมพ์ Shelf Labels เมื่อมีการรับสินค้าใหม่ การโอนสินค้าเข้าคลังก็สามารถจัดพิมพ์บาร์โค้ดได้ทันที
สต็อกสินค้า
การบริหารสต็อกตามตำแหน่งเก็บหรือ Shelf Stock ที่ต้องคอยควบคุมยอดจัดเก็บสูงสุดและต่ำสุด เพื่อให้มีสต็อกพร้อมขายอยู่ตลอดเวลา โดยฝ่ายคลังเพียงแต่ตรวจสอบสต็อกตามตำแหน่งเก็บเมื่อน้อยกว่ายอดต่ำสุดก็ทำการโอนสินค้าเข้าตำแหน่งเก็บนั้นๆ ได้ทันที
รองรับหลายสาขาผ่านอินเตอร์เน็ต
กรณีที่ลูกค้ามีหลายสาขาก็สามารถที่จะเชื่อมต่อสาขาออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต ADSL ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถวิเคราะห์ยอดขายสาขา สต็อกระหว่างสาขาได้ทันที และการอนุมัติเอกสารต่างๆ ก็สามารถทำได้เลยผ่านอินเตอร์เน็ต หรือมือถือแอพพลิเคชั่น (Mobile App)

เรามีบริการติดตั้งชุดทดลองใช้หรือสาธิตโปรแกรม เพื่อให้ท่านได้สอบถามการใช้งานต่างๆ ทั้งนี้เราต้องการให้ลูกค้าได้เห็นความสามารถต่างๆ ของโปรแกรมด้วยตัวลูกค้าเอง จนเข้าใจดีว่าโปรแกรมเรามีคุณสมบัติเพียงพอ ตรงตามความการใช้งานของลูกค้า สนใจโทร. 0-2376-3435(auto)

บริษัท ซี สไมล์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

1056/52 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-376-3435(auto) แฟกซ์. 02-376-3110
e-mail: sale@csmiledev.com, support@csmiledev.com เวลาทำงาน วันจันท์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. จนถึง 17.30 น.
ร้องเรียนบริการและอื่นๆ ติดต่อมาได้ที่ e-mail : md@csmiledev.com

เราเป็นทั้งผู้ผลิตและจำหน่าย โปรแกรมบัญชี Smile Account | โปรแกรมขายหน้าร้าน | และสินค้าอื่นๆ ที่แสดงในเว็บไซต์นี้
เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว