โปรแกรมบัญชี Smile Account

 • ง่ายๆ ในการขึ้นระบบและยืดหยุ่น
 • ง่ายๆ ในการใช้งาน Functions พื้นฐาน
 • ง่ายๆ ในการทำ Internal Control
 • ง่ายๆ ในการจัดทำรายงาน
 • ง่ายๆ ในการตรวจสอบย้อนกลับและระบบสิทธิ์
 • ง่ายๆ ในการขยาย/เพิ่มเติมระบบการใช้งาน
 • ง่ายๆ ในระบบออนไลน์สาขาเป็นหนึ่งเดียว
 • ง่ายๆ ในการอนุมัติและตรวจสอบผ่านมือถือ
 • มีความคุ้มค่าในการลงทุนกับ Smile Account

ติดตั้งชุดทดลองหรือสาธิตโปรแกรม โทร. 0-2376-3435(auto)

โปรแกรมบัญชี Smile Account

สนใจชุดทดลองใช้ คลิกลงทะเบียนได้เลยคะ เราบริการติดตั้งให้ฟรี โปรแกรมบัญชี Smile Account pivot report

ระบบวิเคราะห์ Pivot หนึ่งเดียวคือ โปรแกรมบัญชีบริหาร Smile Account เท่านั้นที่ได้ออกแบบมาเป็นอย่างดีที่จะช่วยให้ลูกค้าได้ใช้ข้อมูลของตนเองได้อย่างเต็มที่ หมุนข้อมูลรายงานวิเคราะห์แบบ Pivot ได้หลากหลายมิติ ทำให้เห็นมุมมองของธุรกิจได้ง่าย ชัดเจน และได้เปรียบคู่แข่ง และสามารถส่งออกไปยัง Ms.Excel ได้เหมือนหน้าจอ 100%

เรารู้จักผู้ใช้งาน (User) คนไทยแบบไทยๆ และธุรกิจแบบไทยๆ

ดังนั้นเมื่อลูกค้าได้เริ่มทดลองเล่นโปรแกรม Smile Account รุ่น HERO นี้ก็จะเข้าใจประโยคข้างบนนี้ได้ทันที เพราะเราได้ออกแบบให้โปรแกรมมีความสามารถทางด้าน User Interface ที่ทำให้ผู้ใช้งานสะดวกในการใช้งาน เข้าใจได้ง่าย ขึ้นระบบได้เร็ว

โปรแกรมได้ออกแบบให้ผู้ดูแลระบบของลูกค้า (Admin) สามารถกำหนดคุณสมบัติของ โปรแกรม (Personalized) เพื่อบังคับให้ผู้ใช้งาน บันทึกหรือคีย์ข้อมูล ตามรูปแบบที่ได้ วางระบบไว้ ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการขึ้นระบบและการใช้งานเป็นอย่างมาก

โปรแกรมบัญชีบริหาร Smile Account Hero

คุณสมบัติเด่นในการพัฒนาโปรแกรมบัญชี

ภาษาที่ใช้เขียน โปรแกรมบัญชี

C# .NET,WCF Data Services (ด้วยภาษาสมัยใหม่นี้ทำให้โปรแกรม Smile Account มีจุดเด่นบางอย่างที่โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาเก่าๆ ไม่สามารถทำได้)

สถาปัตยกรรม

Multi-Tier Apppcation (เป็นสถาปัตยกรรมที่แก้ไขปัญหาคอขวดของ Cpent/Server)

ออกแบบติดตั้ง Server ระดับ Enterprise

สามารถแยกเครื่อง Apppcation Server ออกเป็นหลายๆเครื่อง และแยกออกจาก Database Server ได้ เช่น Apppcation Server SRV1 สำหรับ Cpent ที่สาขาที่ออนไลน์เข้ามา Apppcation Server SRV2 สำหรับ Cpent ในวง LAN ที่สำนักงาน เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล

ฐานข้อมูล

MS.SQL Server Express (Free) (ฐานข้อมูลที่ไม่แนะนำ MS.Access มีปัญหาความไม่เสถียร,FoxPro มีปัญหาเรื่อง re-index บ่อยๆ)

การสำรองข้อมูล

สามารถตั้งเวลาให้ทำการสำรองข้อมูลได้อัตโนมัติ

Import/Export

มีเมนูให้นำเข้า/ส่งออกข้อมูลไป Excel,หรือโอนไปฐานข้อมูลอีกบริษัท,หรือส่งในรูปแบบ Html,PDF,Text File ได้

การเชื่อมต่อเครือข่ายย่อย (ออนไลน์สาขา)

ผ่าน Internet (ADSL), Leased pne (http port 80) (ออนไลน์โดยโปรแกรมเองไม่ผ่านโปรแกรมอื่นๆ),รับส่งข้อมูลด้วยมาตรฐาน XML,WCF Data Services,เข้ารหัสข้อมูลก่อนการรับส่ง

ความปลอดภัยฐานข้อมูล

แยก User ของโปรแกรมกับ User ของฐานข้อมูล ,การเชื่อมต่อระหว่างสาขามีการเข้ารหัส

การประมวลผล

อยู่ที่เครื่อง Apppcation Server ทั้งหมด

การติดตั้งโปรแกรมและการ Upgrade

ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่อง Server และเครื่องลูก ส่วนการ Upgrade จะทำที่เครื่อง Server ที่เดียว ส่วนเครื่องลูกจะ Upgrade ตามอัตโนมัติ

หน้าจอการใช้งาน

Multi task, Navigator Bar หน้าจอที่เปิดไว้จะแสดงเป็นแท็บให้ User เห็นได้ง่าย

ระบบการค้นหา

ค้นหาบางส่วน หน้า หลัง ระหว่างคำได้

เครื่องมือช่วยเหลือ

คู่มือ,VDO tutor,ทูลทิปภายในโปรแกรม

การเตรียมข้อมูลก่อนเริ่มต้นการใช้งาน

Import ในรูปแบบ Excel ซึ่งมีการบริการฟรีในครั้งแรก,Guide pne ช่วยเหลือ (แสดงในรูปแบบ Flow Chart)

Import Transaction

มีเครื่องมือนำเข้าเอกสารคงค้างยกมาต่างๆ ได้ เช่น สต็อก/ลูกหนี้/เจ้าหนี้

บริการหลังการขาย

Website, Call center, Remote onpne Service

ระบบ Drill Down

สามารถ Drill Down ไปดูข้อมูลจากปลายทางย้อนกลับไปยังต้นทางได้ เช่น จากระบบ MIS,จากรายงานต่างๆ Drill Down ไปยังหน้าจอรายวัน ได้เป็นต้น

Document Flow

สามารถตรวจสอบตั้งแต่เอกสารต้นทาง เช่น ใบเสนอราคา ว่าได้ทำรายการถึงขั้นตอนไหนแล้ว เช่น ออกใบสั่งขาย/ออกใบกำกับ/รับชำระหนี้/เช็คผ่าน แล้ว เป็น Flow ให้เห็นเส้นทางเป็นต้น

Workflows

เป็นระบบที่จะช่วยให้การทำงานแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อพนักงานบันทึกขายติดวงเงินโปรแกรมจะพักเอกสารไว้เพื่อขออนุมัติพร้อมกับส่ง Message ไปยังผู้ที่มีสิทธิ์อนุมัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วโปรแกรมก็จะส่ง Message กลับมายังเจ้าของบิลขายนั้นๆ ให้รับทราบได้ทันที

ฟอร์มเอกสาร

ในหน้าจอรายวันสามารถกำหนดฟอร์มได้หลายๆ ฟอร์มและสามารถสั่งพิมพ์พร้อมกันได้หลายฟอร์มพร้อมๆกัน

กลุ่มเอกสารรายวัน

ในหน้าจอรายวันสามารถกำหนดกลุ่มเอกสารได้หลายๆ กลุ่ม เพื่อแยกกัน Running เอกสารตามรูปแบบต่างๆ และใน 1 รายวัน สามารถแยกผูก post บัญชีแยกประเภทให้แตกต่างๆ กันได้

มีระบบ MIS ในแต่ละโมดุล

เช่น ในหน้าจอขาย พนักงานขายสามารถดูประวัติการขายสินค้าของลูกค้าแต่ละรายได้ทันที สามารถกดดูเครดิต กดดูโปรโมชั่นของ สินค้า กดดูประวัติเช็คของลูกค้าได้ เป็นต้น

ระบบเตือนต่างๆ ในโปรแกรมบัญชี

แสดงข้อความเตือนของแต่ละลูกค้าเมื่อบันทึกข้อมูลรายวัน,เตือนเมื่อเข้าโปรแกรม เช่น พนักงานที่ทำเรื่องเช็ค ก็กำหนดให้เตือนเมื่อเช็คถึงกำหนดเมื่อเปิดใช้โปรแกรมได้,เตือนเมื่อมีการบันทึกใบสั่งซื้อสินค้าสินค้าซ้ำกับเจ้าหนี้รายเดิม เป็นต้นการขึ้นระบบโปรแกรมบัญชี Smile Account

การขึ้นระบบโปรแกรมบัญชี Smile Account

คุณสมบัติระบบต่างๆ ของโปรแกรมบัญชี

ระบบซื้อสินค้า (Purchase Order)

Smile Account ได้ออกแบบขบวนการสั่งซื้อสินค้าที่เหนือกว่า ด้วยระบบการวิเคราะห์ความต้องการในการสั่งซื้อ วิเคราะห์จุดที่ควรสั่งซื้อ การสั่งซื้อเพื่อให้ได้ส่วนลดตอบแทน (Rebate) การอนุมัติการสั่งซื้อที่รัดกุม การตรวจรับสินค้าตามใบสั่งซื้อ ตลอดจนสามารถทยอยรับสินค้าได้ ทุกโมดูลเชื่อมโยงอ้างอิงถึงกันได้อย่างอิสระ มีระบบเตือนรายการคงค้าง มีระบบตรวจสอบเส้นทางเอกสารที่อ้างอิงกันไปมา ตรวจสอบความคืบหน้าของเอกสารได้ทันที
 • สามารถบันทึกใบขอสั่งซื้อสินค้า/ใบสั่งซื้อสินค้า ตามจุดที่ควรสั่งซื้อได้
 • สามารถกำหนดจุดที่ควรสั่งซื้อของแต่ละคลังและแต่ละเดือนแตกต่างกันได้
 • สามารถกำหนดเงื่อนไข Rebate ของตัวแทนฯ และสามารถตรวจสอบเป้าฯ Rebate ได้ทันทีในหน้าจอ
 • มีระบบเตืิอนเอกสารใบสั่งซื้อซ้ำกับตัวแทนฯ รายเดิม
 • สามารถกำหนดวงเงินการสั่งซื้อเพื่อให้ Admin ต้องอนุมัติก่อนถึงสั่งซื้อได้ โดยตั้งอนุมัติได้ 3 คน
 • สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตามใบจองสินค้าของลูกค้าได้
 • สามารถค้นหาสินค้าเฉพาะของตัวแทนฯที่กำลังออกใบสั่งซื้อเพื่อให้ทำรายการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • สามารถตรวจรับสินค้าตามใบสั่งซื้อและสามารถอนุมัติรับเกินใบสั่งซื้อได้
 • สามารถทยอยรับสินค้าตามใบสั่งซื้อได้ เมื่อรับครบแล้วสามารถอ้างอิงใบรับสินค้ามาทำใบกำกับภาษีซื้อได้
 • สามารถบันทึกซื้อสินค้าโดยอ้างอิงจากใบสั่งซื้อ และบันทึกซื้อเป็นเงินสด/เชื่อได้
 • สามารถบันทึกใบสำรวจราคาซื้อสินค้าเพื่อเป็นฐานข้อมูลเปรียบเทียบราคาซื้อและเงื่อนไขอื่นๆ
 • มีระบบวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาซื้อของสินค้า 5 ครั้งล่าสุด ตามแต่ละตัวแทนฯ ได้ และสามารถเลือกซื้อจากตัวแทนฯ ที่ได้ราคาซื้อที่ดีที่สุดได้
 • มีระบบวิเคราะห์ความสามารถในการส่งมอบสินค้า (Vendor Performance) ได้
 • สามารถพิมพ์บาร์โค้ดตามจำนวนการรับสินค้าได้ทันที
 • สามารถบันทึกใบส่งคืนสินค้าและลดหนี้การค้าได้ทั้งส่งคืนสินค้าและลดหนี้อย่างเดียวก็ได้

ระบบเจ้าหนี้ (Account Payable)

เมื่อบันทึกซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ ระบบก็จะสร้างเอกสารตั้งยอดเจ้าหนี้ให้ทันทีในระบบเจ้าหนี้ โดยสามารถตรวจสอบยอดเจ้าหนี้ อายุเจ้าหนี้ ประมาณการจ่ายชำระหนี้ได้ทันที และสามารถจัดทำเอกสารเตรียมจ่ายเพื่อ ขออนุมัติจ่ายและพิมพ์เช็คจ่ายได้
 • สามารถกำหนดข้อความเตือนเจ้าหนี้แต่ละรายเมื่อทำรายการรายวันได้สำหรับงานบริหาร สามารถบันทึกจ่ายเงินมัดจำค่าสินค้าได้ โดยสามารถบันทึกพร้อมกับใบสั่งซื้อก็ได้
 • สามารถบันทึกขอเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อขออนุมัติจ่าย และสามารถทำการอ้างอิงไปบันทึกตั้งเป็นเจ้าหนี้อื่นๆ ได้
 • สามารถบันทึกเป็นเอกสารใบรับวางบิลเพื่อเตรียมเสนอจ่ายชำระได้
 • สามารถอ้างอิงใบรับวางบิลมาบันทึกเป็นเอกสารเตรียมจ่ายเพื่อขออนุมัติจ่ายชำระได้
 • เมื่อได้จ่ายชำระแล้วสามารถอ้างอิงใบเตรียมจ่ายมาบันทึกตัดยอดบัญชีเจ้าหนี้ได้
 • สามารถจ่ายชำระเป็นเช็คจ่ายหลายๆ ใบ/เงินสด/เงินโอน ได้
 • สามารถบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ต่างประเทศและกำไรขาดทุนจากอัตราฯ ได้
 • สามารถบันทึกทยอยจ่ายชำระตามเอกสารตั้งยอดเจ้าหนี้ได้
 • สามารถบันทึกทยอยจ่ายชำระหนี้ค่าบริการ และออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้
 • สามารถพิมพ์รายงานสรุปยอดเจ้าหนี้ อายุเจ้าหนี้ และเอกสารเจ้าหนี้ค้างจ่ายชำระ ณ วันที่ย้อนหลังได้
 • สามารถกด Drill down ย้อนกลับไปยังเอกสารอ้างอิงได้
 • สามารถตั้งให้เตือนเอกสารครบกำหนดจ่ายชำระสำหรับพนักงานเมื่อ Login เข้าโปรแกรมได้
 • รองรับระบบเจ้าหนี้ลูกหนี้ระหว่างกันเพื่อใช้ในการตัดจ่ายชำระและรับชำระหนี้ระหว่างกันได้

ระบบขายสินค้า (Sales Order)

Smile Account ได้ถูกออกและพัฒนาระบบขายสินค้าให้สอดคล้องกับฟังก์ชั่นการใช้งานจริง ตามหลักการบริหารงานขาย หลักการควบคุมภายใน ระบบได้ออกแบบให้ควบคุมจากส่วนกลาง และพนักงานก็ใช้งานตามระบบต่างๆ ที่วางไว้ได้ทันที การขึ้นระบบก็สามารถทำได้ง่ายเพราะมีเครื่องมือช่วยในการขึ้นระบบ
 • สามารถกำหนดราคาขายมาตรฐานสินค้า และราคาขายเฉพาะลูกค้าได้ โดยโปรแกรมจะดึงราคาขายให้ทันที หรือสามารถกดเลือกราคาขายในหน้าบันทึกขายได้
 • สามารถปรับลดราคาซื้อและขายตามราคาที่ตัวแทนจำหน่ายกำหนดได้ทันที
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขโปรโมชั่นได้หลากหลายรูปแบบ
 • สามารถกำหนดทีมขาย เป้าหมายของทีมขาย และพนักงานขายได้ พร้อมทั้งระบบวิเคราะห์เป้าการขายเปรียบเทียบยอดขายต่างๆ ระหว่างทีมขาย และพนักงานขายได้
 • ใบเสนอราคาสามารถกำหนดยืนราคาขาย การทำ Revise การปรับปรุงความคืบหน้าในการเสนอราคาได้
 • ใบสั่งขาย (SaleOrder) สามารถกำหนดประเภทเป็นสั่งขายจากสต็อก,สั่งซื้อ,และสั่งผลิต ได้
 • เมื่อสั่งขายแล้วฝ่ายคลังสามารถจัดสินค้าตามใบสั่งขายและสามารถนำไปเปิดใบส่งของตามปริมาณที่จัดได้
 • สามารถทยอยจ่ายสินค้าได้ โดยทยอยส่งมอบสินค้าไปก่อนแล้วค่อยเปิดบิลใบกำกับภาษี หรือธุรกิจไฟฟ้าที่จะเปิดบิลใบกำกับภาษีก่อนและค่อยนัดส่งมอบติดตั้งสินค้าได้
 • สามารถบันทึกขายสินค้าและบริการ พร้อมหักเงินมัดจำได้หลายๆ ใบได้
 • สามารถบันทึกรับคืนสินค้า หรือลดหนี้การค้าอย่างเดียวก็ได้
 • สามารถบันทึกวางแผนการส่งมอบสินค้า วางแผนเส้นทางการขนส่ง และรถขนส่งได้
 • มีระบบรายงานวิเคราะห์การขายหลายมิติ รายงานกำไรขั้นต้นจากการขาย รายงานแบบ Pivot จัดอันดับยอดขาย
 • เปรียเทียบยอดขายกับเป้าการขาย และรายงานสรุปยอดขายต่างๆ

ระบบลูกหนี้ (Account Payable)

เมื่อบันทึกขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ระบบก็จะสร้างเอกสารตั้งยอดลูกหนี้ให้ทันทีในระบบลูกหนี้ โดยสามารถตรวจสอบยอดลูกหนี้ อายุลูกหนี้ ได้ทันที และสามารถออกใบเสร็จเพื่อเก็บเงินลูกค้าก่อนแล้วค่อยตัดยอดบัญชีลูกหนี้ได้ และยังสามารถตั้งวงเงินร่วมเพื่อเช็คเครดิตลูกหนี้ในเครือเดียวกันรวมกันได้
 • สามารถกำหนดข้อความเตือนลูกหนี้แต่ละรายเมื่อทำรายการรายวันได้สำหรับงานบริหาร
 • สามารถบันทึกรับเงินมัดจำค่าสินค้าได้ โดยสามารถบันทึกพร้อมกับใบสั่งขายก็ได้
 • สามารถบันทึกรายได้อื่นๆ พร้อมทั้งภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้
 • สามารถบันทึกเป็นเอกสารใบวางบิลเพื่อแจ้งยอดค้างชำระให้ลูกกับลูกหนี้ได้
 • สามารถอ้างอิงใบวางบิลมาบันทึกเป็นใบเสร็จรับเงินเพื่อให้พนักงานสินเชื่อออกเก็บเงินลูกหนี้ก่อนได้
 • เมื่อได้รับชำระแล้วสามารถอ้างอิงใบเสร็จรับเงินมาบันทึกตัดยอดบัญชีลูกหนี้ได้
 • สามารถรับชำระเป็นเช็ครับหลายๆ ใบ/เงินสด/เงินโอน ได้
 • สามารถบันทึกบัญชีลูกหนี้ต่างประเทศและกำไรขาดทุนจากอัตราฯ ได้
 • สามารถบันทึกทยอยรับชำระตามเอกสารตั้งยอดลูกหนี้ได้
 • สามารถระบุยอดเงินรับชำระ แล้วให้โปรแกรมตัดยอดบิลตั้งหนี้ค้างชำระให้อัตโนมัติ
 • สามารถบันทึกทยอยรับชำระหนี้ค่าบริการ และบันทึกภาษีหักถูก ณ ที่จ่ายได้
 • สามารถกำหนดสูตรคำนวณยอดเงินค่าปรับชำระหนี้ล่าช้าได้
 • สามารถพิมพ์รายงานสรุปยอดลูกหนี้ อายุลูกหนี้ และเอกสารลูกหนี้ค้างรับชำระ ณ วันที่ย้อนหลังได้
 • สามารถกด Drill down ย้อนกลับไปยังเอกสารอ้างอิงได้
 • สามารถตั้งให้เตือนเอกสารครบกำหนดรับชำระสำหรับพนักงานเมื่อ Login เข้าโปรแกรมได้
 • มีระบบพิมพ์จ่าหน้าซองจดหมายถึงลูกค้าได้

ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory Control)

การบริหารสินค้าคงคลัง ทั้งในเรื่องการโอนสินค้าระหว่างคลัง หรือระหว่างคลังสาขา การจัดทำบาร์โค้ดสินค้า การตรวจสอบยอดคงเหลือตามคลัง การกำหนดจุดสั่งซื้อ การตรวจนับสินค้า เหล่านี้เป็นระบบพื้นฐานที่โปรแกรมได้เตรียม โมดูลต่างๆ ไว้เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เกิดความสะดวกในการใช้งานบริหารสินค้าคงคลัง
 • มืโมดูลให้บันทึกคีย์คุณสมบัติของสินค้าในรูปแบบ MS.Word เพื่อสามารถพิมพ์และส่ง e-mail ให้ลูกค้าได้
 • สินค้าสามารถตั้งให้เตือนห้ามขายสินค้าต่ำกว่าราคาขั้นต่ำได้
 • มีระบบจัดทำแคตตาล็อกสินค้าได้
 • สามารถกำหนดจุดต่ำสุดของสินค้าแยกตามคลังและแยกเป็นรายเดือนได้
 • สินค้า 1 รายการสามารถกำหนดได้หลายหน่วยนับ รองรับทั้งหน่วยนับอัตราส่วนแน่นอนและหน่วยนับขนาน
 • สามารถกำหนดราคาขายขั้นต่ำแต่ละหน่วยนับได้
 • มีเครื่องมือในการสร้างรหัสสินค้าใหม่ที่มีรายละเอียดส่วนใหญ่ เหมือนกันทีเดียวพร้อมกันหลายรหัสได้
 • สามารถกำหนดรหัสบาร์โค้ดของหน่วยนับต่างๆ เพื่อช่วยในการขายได้
 • สามารถกำหนดรูปภาพและคุณสมบัติของสินค้าเพื่อใช้ในการพิมพ์ออกฟอร์มเอกสารได้
 • สามารถบันทึกใบขอเบิก และขอโอนสินค้าได้ และรองรับระบบโอนยืมสินค้า โอนขายหน่วยรถ ได้
 • รองรับระบบเบิกโอนสินค้าระหว่างคลังสาขาได้ โดยสาขาคีย์ตรวจรับสินค้าก่อนถึงเข้าระบบสต็อก
 • สามารถพิมพ์บาร์โค้ด /Shelf Label ได้ และสามารถพิมพ์ตามปริมาณในการรับสินค้า/โอนสินค้าได้ทันที
 • สามารถกำหนดรหัสและชื่อสินค้าของเจ้าหนี้ได้ เพื่อใช้ในการพิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้าตรงตามตัวแทนฯ ได้
 • สามารถกำหนดได้ว่าสินค้าแต่ละตัวมีผู้แทนจำหน่ายกี่รายได้ เพื่อสามารถสืบราคาซื้อสินค้าไว้เป็นฐานราคาซื้อได้
 • สามารถ running รหัสสินค้าแบบเป็นกลุ่ม หรือแบบเป็นลำดับได้ เช่น HD01RD005 อักษรตัวที่ 1 ถึง 4 คือประเภท อักษรตัวที่ 5 ถึง 6 คือชนิด ที่เหลือเป็นการ running เป็นต้น
 • สามารถบันทึกปรับปรุงเพิ่ม/ลดสินค้าได้ทั้งปริมาณและต้นทุน และมีระบบนำเข้าผลการตรวจนับสินค้าได้

ระบบธนาคาร/การเงิน (Bank/Cheque)

ในระบบการเงิน/ธนาคารนี้จะเน้นในเรื่องการปรับปรุงบัญชีธนาคาร และรายวันต่างๆ เกี่ยวกับเช็คและธนาคาร เช่นการปรับปรุงเช็ครับ/จ่าย การคืนเช็ค การเปลี่ยนเช็คเป็นเช็คใหม่หรือเป็นเงินสด/ตั้งหนี้ใหม่ แทนใบเดิม เป็นต้น และยังมีการจัดทำ Bank Reconciliation เพื่อตรวจสอบรายการในโปรแกรมกระทบกับบัญชีธนาคารจริง เพื่อให้รายการเคลื่อนไหวตรงกัน
 • สามารถบันทึกข้อมูลธนาคารที่ติดต่อพร้อมทั้งบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ ได้
 • สามารถกำหนดเลขที่บัญชีเงินฝากที่สามารถจ่ายเช็คได้
 • สามารถบันทึกหัก ณ ที่จ่ายกับธนาคารได้
 • สามารถควบคุมเช็ครับ ตั้งแต่การบันทึกเช็ครับ, เช็คผ่าน, เช็คคืน,และเปลี่ยนเช็ครับ ได้
 • สามารถควบคุมรายการเช็คจ่าย ตั้งแต่การบันทึกเช็คจ่าย, เช็คผ่าน, เช็คคืน,และเปลี่ยนเช็คจ่าย ได้
 • สามารถบันทึกรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก และรายการฝาก – ถอน ได้
 • สามารถโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก พร้อมหักค่าธรรมเนียม และสามารถบันทึกโอนโดยใช้เช็คจ่าย
 • สามารถบันทึกรายได้ธนาคาร (ดอกเบี้ยรับ, ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย) และบันทึกจ่ายค่าใช้จ่ายธนาคาร (ดอกเบี้ยจ่าย, ค่าธรรมเนียม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
 • สามารถบันทึกถอนเงินสดโดยใช้เช็คจ่ายได้
 • สามารถพิมพ์ Bank Statement และรายงาน Statement ล่วงหน้า (จ่าย) ได้
 • มีระบบประมาณการกระแสเงินสด (Cash Forecast)
 • สามารถพิมพ์รายงานเคลื่อนไหวเงินสดได้
 • สามารถแสดงยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคารได้
 • สามารถกำหนดรูปแบบฟอร์มพิมพ์เช็คได้ทุกธนาคาร
 • สามารถนำเช็ครับมาชำระได้บางส่วน จนกว่าจะหมด หรือชำระทั้งหมด หรือเฉพาะบริษัทในเครือฯ
 • สามารถทำ Bank Reconciliation ได้

ระบบบัญชี (Accounting)

โปรแกรมบัญชี Smile Account Hero ได้จัดเตรียมเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้โมดูลบัญชี เป็นโมดูลที่ใช้งานง่ายที่สุด เช่นมีเครื่องมือในการสร้างผังบัญชีและนำเข้าผังบัญชีจาก Text File หรือจากระบบเดิมได้อย่างง่ายดาย และเมื่อเรากำหนดรหัสบัญชีและผูกเข้ากับค่ามาตรฐานของโปรแกรมก็สามารถบันทึกลงบัญชีแยกประเภทได้แล้ว และยังมีเครื่องมือต่างๆ ในการตรวจสอบและกระทบยอดบัญชีต่างๆ นอกจากนั้นยังสามารถกด Drill Down ไปยังรายวันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทันที
 • สามารถสร้างผังบัญชีได้เองในโปรแกรม หรือนำเข้าผังบัญชีจาก Text File ที่จัดโดย Ms.Excel ได้
 • สามารถกำหนดรหัสบัญชีที่เราสร้างขึ้นกับหัวข้อบัญชีมาตรฐานเพื่อให้โปรแกรมลงบัญชีให้อัตโนมัติ ลดความยุ่งยากในการผูกบัญชีและตรวจสอบได้ง่าย
 • 1 รายวันต่างๆ สามารถผูกรูปแบบการบันทึกบัญชีได้หลายรูปแบบ แยกตามกลุ่มเอกสารได้
 • ในรายวันปรับปรุง 1 Voucher สามารถบันทึกใบกำกับภาษีได้หลายใบ และภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้
 • รองรับระบบเงินสดย่อย/เงินทดรองจ่าย
 • สามารถแยกแผนก,โครงการ,การจัดสรร,สาขาได้
 • สามารถกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบได้
 • สั่งพิมพ์งบการเงินจากโปรแกรมหรือสร้างเพิ่มได้
 • สามารถสร้างงบการเงินตาม Profit Center ได้
 • สามารถสร้างงบการเงินรวมหลายบริษัทในเครือฯ ได้
 • สามารถเรียกดูรายงานได้แม้ยังไม่ได้ปิดงวดบัญชี
 • สามารถบันทึกปิดยอดบัญชีสินค้าคงเหลือ/ต้นงวด/ปลายงวดได้ทันทีอัตโนมัติ
 • สามารถบันทึกปรับปรุงบัญชีกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนได้ทันทีอัตโนมัติ
 • สามารถประมวลผลเพื่อยกยอดบัญชีสิ้นปีได้
 • สามารถกำหนดสูตรงบต้นทุนขายและสั่งพิมพ์งบต้นทุนขายออกจากโปรแกรมได้ทันที
 • สามารถโอนข้อมูลรายวันเข้าสู่บัญชีแยกประเภทได้ทั้งแบบ Real-time และแบบ Batch
 • มีระบบช่วยในการปิดบัญชีรายได้/ค่าใช้จ่ายประจำงวดได้
 • มีระบบตรวจสอบการบันทึกบัญชีและตรวจสอบความผิดพลาดในการลงบัญชีได้
 • สามารถ Lock รายวันต่างๆ ตามช่วงวันที่ เพื่อไม่ให้ User แก้ไขเอกสารที่ได้ตรวจสอบบัญชีแล้ว
 • สามารถบันทึกยอดสะสมของบัญชียกมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบได้
 • รองรับระบบการคำนวณค่าเสื่อมราคา การจัดทำรายงาน และการลงบัญชีค่าเสื่อมราคาประจำงวดได้ทันที
 • สามารถพิมพ์รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้
 • สามารถพิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ (ภงด.3,53) และรายงานพิเศษภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • สามารถจัดพิมพ์ฟอร์มภาษีซื้อ ภาษีขาย และ ภพ. 30 ออกจากโปรแกรมได้ทันที
 • สามารถบันทึกตั้งวงเงินสดย่อย เพื่อไว้สำหรับตรวจสอบจำนวนเงินที่รับกับจำนวนเงินที่จ่ายได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถบันทึกเบิกเงินสดย่อย/เงินทดรองจ่ายได้
 • สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆโดยตัดเงินสดย่อย หรือเงินทดรองจ่ายได้
 • สามารถบันทึกการจ่ายเงินสดย่อยได้เกินกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ได้
 • มีรายงานการรับ-จ่ายเงินสดย่อย
 • มีรายงานสรุปยอดคงเหลือของวงเงินสดย่อยนั้นๆ
 • เงินทดรองจ่ายรองรับทั้งแบบที่พนักงาน Advance เงินไปก่อนแล้วค่อยนำใบเสร็จมาเบิก หรือแบบขอเบิกเงินไปก่อนแล้วค่อยมาจ่ายเพิ่มหรือรับคืนผลต่างทีหลัง

ADMIN

เราได้เน้นระบบจัดการและการกำหนดสิทธิ์การใช้งานต่างๆ เพื่อให้เป็นโปรแกรมบัญชีที่ใช้งานง่ายต่อผู้ใช้งาน และเป็นโปรแกรมที่กำหนดสิทธิ์การใช้งานให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุด โดยการกำหนดสิทธิ์สามารถแบ่งเป็นกลุ่มสิทธิ์พนักงานได้ เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาก็เพียงกำหนดให้อยู่กลุ่มสิทธิ์ไหน ก็ถูกกำหนดสิทธิ์ทันทีทำให้ง่ายในการจัดการระบบ
 • สามารถกำหนดรหัสพนักงานได้ไม่จำกัด
 • สามารถกำหนดพนักงานให้เป็นพนักงานทั่วไปที่ไม่ได้ใช้งานโปรแกรม, เป็นพนักงานที่ Login เข้าโปรแกรมแต่ไม่ถูกกำหนดสิทธิ์(Admin), เป็นพนักงานที่ต้องถูกกำหนดสิทธิ์ เป็นต้น
 • สามารถกำหนดให้พนักงานใช้งานได้เฉพาะสาขาที่ระบุเท่านั้น
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ให้เป็น Admin ในส่วนต่างๆ แยกจากกันได้ เช่นเป็นผู้จัดการระบบ,จัดการบัญชี,จัดการสต็อก
 • สามารถกำหนดให้โปรแกรมเตือนรายการต่างๆ เช่น เอกสารขายครบกำหนด, เอกสารซื้อครบกำหนด, เช็ครับครบกำหนด, เช็คจ่ายครบกำหนด ตามหน้าที่ของตนเอง เมื่อตอน Login เข้าโปรแกรมได้
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ให้พนักงานเข้าได้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นได้
 • สามารถกำหนดให้พนักงานเข้าไปใช้งานได้เฉพาะบางเมนูได้
 • ในแต่ละรายวันสามารถกำหนดให้พนักงาน เพิ่มรายการใหม่ได้, ลบรายการได้, ยกเลิกได้หรือไม่ และสามารถกำหนดช่วงวันที่ได้ว่าจะให้ทำได้เฉพาะในช่วงวันที่ไหน เป็นต้น
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งาน สามารถอนุมัติเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสนอราคาได้ โดยเริ่มอนุมัติได้ตั้งแต่มูลค่าเท่าไหร่ เป็นต้น
 • ในการกำหนดสิทธิ์อนุมัติ สามารถกำหนดให้ต้องอนุมัติเอกสารทั้ง 3 คน หรือคนใดคนหนึ่งได้
 • สามารถตรวจสอบ Log book เพื่อตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้งานได้

MIS (Manage Information Service)

โมดูล MIS จะเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและดูข้อมูลแบบสรุปคล้ายๆ รายงาน แต่จะเพิ่มความสะดวกกว่ามาก โดยได้เตรียมหัวข้อต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้ดูข้อมูลแบบสรุปและยังสามารถที่จะ Drill Down ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เช่นกัน
 • ตารางนัดหมาย ใช้สำหรับบันทึกการนัดหมายและดูการนัดหมายต่างๆ ของพนักงานในแต่ละเดือน
 • ปฏิทินครบกำหนดต่างๆ ใช้สำหรับดูรายการต่างๆ เช่นเอกสารตั้งหนี้, เช็คจ่าย, เช็ครับ ที่ครบ Due ในแต่ละเดือน
 • ปฏิทินแผนการส่งมอบสินค้า ใช้สำหรับประกอบการวางแผนการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้
 • ปฏิทินโครงการ แสดงวันที่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของโครงการต่างๆ พร้อมทั้ง Drill Down ดูข้อมูลได้
 • วิเคราะห์โครงการ ใช้สำหรับดูวิเคราะห์ความคืบหน้าโครงการ พร้อมทั้ง Drill Down ดูข้อมูลได้
 • วิเคราะห์งบประมาณ ใช้สำหรับดูประมาณการค่าใช้จ่ายทางบัญชีกับงบประมาณที่ตั้งไว้
 • วิเคราะห์เป้าการขายของแต่ละกลุ่ม ใช้สำหรับตรวจสอบยอดขายของกลุ่มขายและพนักงานเทียบกับเป้าการขาย
 • วิเคราะห์ใบเสนอราคา ใช้สำหรับวิเคราะห์ และตรวจสอบ % ความคืบหน้าในการเสนอราคาขายให้ลูกค้า
 • วิเคราะห์ Revise ใบเสนอราคา ใช้สำหรับเปรียบเทียบข้อแตกต่างในการเสนอราคาใหม่แต่ละครั้ง
 • วิเคราะห์ Serial คงเหลือ เพื่อเปรียบเทียบสต็อกปริมาณและสต็อก Serial Number
 • ความเคลื่อนไหวของ Serial เพื่อตรวจสอบสถานะล่าสุดของ Serial Number
 • ประมาณการกระแสเงินสด(Cash Forecast) ใช้เพื่อประมาณล่วงหน้าในการบริหารเงินสดและการเงิน
 • ตำแหน่งลูกค้าบน Gmap ใช้เพื่อ Mark ตำแหน่งของลูกค้าใน Google Map
 • แสดงเอกสารตั้งเจ้าหนี้/ลูกหนี้ครบกำหนด แสดงรายการครบกำหนดพร้อมทั้ง Drill Down ไปยังเอกสารได้
 • วิเคราะห์สินค้าคงเหลือ แสดงยอดคงเหลือของสินค้าเป็น Pivot แยกตามคลัง พร้อมทั้ง Drill Down ดูประวัติได้
 • วิเคราะห์สินค้าที่ถึงจุดควรสั่งซื้อ ใช้สำหรับวิเคราะห์จุดสั่งซื้อของสินค้าและสต็อกพอใช้ได้อีกกี่วัน เป็นต้น

Job Order Costing

โมดูลควบคุมระบบงานระหว่างผลิต เพื่อให้ลูกค้าที่มีระบบผลิตสินค้าเพื่อขายสามารถใช้งานเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต, ตรวจสอบความคืบหน้างานระหว่างผลิต ตารางงานปฏิทินงานที่จะครบกำหนดส่งมอบ, Costing Sheet, การคำนวณต้นทุนการผลิต,ค่าแรงทางตรง, ค่าใช้จ่ายในการผลิต, และคำนวณต้นทุนรับสินค้าสำเร็จรูปให้อัตโนมัติ
 • สามารถบันทึกสูตรวัตถุดิบให้กับสินค้าสำเร็จรูปได้
 • สามารถบันทึกสูตรการผลิตมาตรฐาน เพื่อใช้วิเคราะห์กับการใช้งานจริงได้
 • สามารถบันทึกใบสั่งผลิตโดยการอ้างอิงรายการจากใบสั่งขายได้ โดยโปรแกรมจะดึงสูตรวัตถุดิบให้ทันที และสามารถเปลี่ยนแปลงสูตรในหน้าใบสั่งผลิตได้
 • สามารถกำหนดสูตรในการคำนวณโสหุ้ยในหารผลิตได้
 • สามารถกำหนด Batch Job ในการผลิต เพื่อติดตาม Line ผลิตเดียวกันได้
 • สามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของใบสั่งผลิต เพื่อติดตามงานในตารางการผลิตได้
 • สามารถสั่งรายการวัตถุดิบเพิ่มเติมไบยังระบบใบขอสั่งซื้อสินค้าอัตโนมัติได้
 • สามารถบันทึกค่าแรงทางตรงเพื่อคำนวณเป็นต้นทุนในการผลิตได้
 • สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของใบสั่งผลิตได้ และแสดงต้นทุนเป็น Cost Sheet ได้ทันที
 • สามารถตรวจสอบตารางการผลิตที่กำหนดเสร็จในแต่ละเดือนได้
 • สามารถบันทึกรับสินค้าสำเร็จรูป พร้อมกับคำนวณต้นทุนวัตถุดิบ (DM) คำนวณค่าแรงทางตรง (DL) และคำนวณค่าใช้จ่ายในการผลิต (OH) เป็นต้นทุนสินค้าสำเร็ตรูปให้อัตโนมัติ
 • สามารถบันทึกแยกประกอบสินค้าได้ โดยนำสินค้าสำเร็จรูปมาแยกออกเป็นวัตถุดิบตามสูตรแล้วโปรแกรมก็จะคำนวณเฉลี่ยต้นทุนกลับไปเป็นต้นทุนของวัตถุดิบให้อัตโนมัติ
 • สามารถบันทึกบัญชีงานระหว่างผลิตได้ เมื่อรับสินค้าสำเร็จรูปก็บันทึกบัญชีล้างงานระหว่างผลิตออก

เรามีบริการติดตั้งชุดทดลองใช้หรือสาธิตโปรแกรม เพื่อให้ท่านได้สอบถามการใช้งานต่างๆ ทั้งนี้เราต้องการให้ลูกค้าได้เห็นความสามารถต่างๆ ของโปรแกรมด้วยตัวลูกค้าเอง จนเข้าใจดีว่าโปรแกรมเรามีคุณสมบัติเพียงพอ ตรงตามความการใช้งานของลูกค้า สนใจโทร. 0-2376-3435(auto)

บริษัท ซี สไมล์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

1056/52 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-376-3435(auto) แฟกซ์. 02-376-3110
e-mail: sale@csmiledev.com, support@csmiledev.com เวลาทำงาน วันจันท์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. จนถึง 17.30 น.
ร้องเรียนบริการและอื่นๆ ติดต่อมาได้ที่ e-mail : md@csmiledev.com

เราเป็นทั้งผู้ผลิตและจำหน่าย โปรแกรมบัญชี Smile Account | โปรแกรมขายหน้าร้าน | และสินค้าอื่นๆ ที่แสดงในเว็บไซต์นี้
เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว