Mobirise Website Builder

การ Implement วางระบบโปรแกรมบัญชี เป็นส่วนเสริมที่เราจะช่วยลูกค้าในการวางแผนการขึ้นระบบโปรแกรมบัญชี การวางแผนภาษี การออกแบกลุ่มเอกสาร การกำหนดวิธีการลงบัญชีในหลายรูปแบบ การกำหนดสิทธิ์ภายใน การใช้งาน options ต่างๆ ของโปรแกรมให้ตรงตามระบบงานลูกค้าให้มากที่สุด เพื่อให้ขึ้นได้เร็ว ใช้โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง ลดข้อผิดพลาด ลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน

ลำดับขั้นตอนและวิธีการ

  • เจ้าหน้าที่เข้าไปประชุม kick off กับลูกค้า เพื่อสรุปแนวทางการทำงานร่วมกัน เพื่อจัดทำเอกสาร และการนัดหมายกำหนดการ
  • จากนั้นนัดหมายประชุมกับเจ้าหน้าที่หลักหรือหัวหน้าฝ่ายเพื่อสอบถามการใช้งานต่างๆ
  •  กำหนดวิธีการลงบัญชี การจัดทำงบการเงิน การวางแผนภาษี
  • กำหนดวิธีการใช้งานให้กับแต่ส่วนงาน
  • โอนข้อมูลต่างๆ จากโปรแกรมเดิม เพื่อเตรียมการอบรมการใช้งานให้พนักงาน โดยการใช้ข้อมูลจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้เร็วยิ่งขึ้น
  • ออกแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการอบรมการใช้งาน
  • นัดหมายอบรมการใช้งานให้กับผู้ใช้งานในแต่ละฝ่ายตามที่ได้ออกแบบกับหัวหน้าฝ่ายไว้
  • เมื่ออบรมครบทุกฝ่ายแล้ว ก็กำหนดนัดหมายการขึ้นระบบจริงหรือใช้งานคู่ขนานกับโปรแกรมเดิม
  • สรุปและปิดการ Implement การวางระบบบัญชี
Mobirise Website Builder

Image Description

" เลือก Smile Account คือก้าวแรกแห่งความสำเร็จ "
บริษัท ซี สไมล์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1056/52 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-376-3435(auto) แฟกซ์ : 02-376-3110
เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.30 น.
(เนื่องจากสถานะการณ์โรคติดต่อ พนักงานจึงทำงานที่บ้าน กรุณาติดต่อ : 081-4229943 หรือ LineId ต่างๆ ดูได้ที่หน้า ติดต่อเรา)

Built with Mobirise ‌

Web Site Designer Software