เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Smile Account พร้อมทั้งวางระบบบัญชี
และรับเขียนโปรแกรมให้ตรงกับงานลูกค้า

แนวทางในการดำเนิงาน

ในการขายสินค้าประเภทใด้ก็ตาม การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด โดยเฉพาะสินค้าประเภทที่จับต้องไม่ได้อย่าง Software ก็เพิ่มความอยากในการขายมากยิ่งขึ้น ซึ่งงานเหล่านี้ทีมขายของเราทราบเป็นอย่างดี และเราพร้อมทั้งกายทั้งใจที่จะทำให้ ลูกเกิดความพึงพอใจ ตั้งแต่การติดต่อขอเข้าไปเสนอโปรแกรมของเราอย่างละเอียด พร้อมเปิดโอกาสให้ลูกค้าสอบถามปัญหาในการใช้งานโปรแกรมเดิมกับโปรแกรมของเรา การแนะนำการใช้งาน การจัดทำ case เฉพาะให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพการใช้งานจริง และได้ติดตั้งโปรแกรมเพื่อให้ทดลองใช้งานได้จริง ทุกส่วน ระหว่างการทดลองใช้ก็สามารถสอบถามการใช้งานกับทีมขายได้ ซึ่งเรามุ่งเน้นงานบริการตั้งแต่ก่อนการขาย หลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจทั้งในสินค้าและงานบริการของเรา และสุดท้ายลูกค้าก็จะบอกต่อ !โปรแกรมบัญชี Smile Account

โปรแกรมบัญชี Smile Account นอกจากจะเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับบริหารงานบัญชีครบวงจรแล้ว ยังมีระบบนำเสนอข้อมูล (MIS) เพื่อการตัดสินใจในทุกระบบงานทุกหน้าจอ โดยผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม เพื่อตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลวิเคราะห์ต่างๆของตนเองได้ทันทีที่ต้องการ

โครงสร้างโปรแกรมบัญชี Smile Account

ระบบย่อยของโปรแกรมประกอบไปด้วย

รูปหน้าจอตัวอย่าง

pic9 pic9 pic9 pic9 pic9 pic9 pic9 pic9 pic1 pic10 pic11 pic12 pic13 pic14 pic15 pic16 pic17 pic18 pic2 pic3 pic4 pic5 pic6 pic7 pic8 pic9


วีดีโอสาธิตโปรแกรม

การใช้งานโปรแกรมบัญชีแบบออนไลน์ระหว่างสาขา


โปรแกรมบัญชีแบบออนไลน์ระหว่างสาขา

ด้วยความต้องการของลูกค้าที่ต้องการให้ข้อมูลจากทั้งสองฝั่งทั้งจากสำนักงานขายและคลังสินค้าหรือโรงงานให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อลดปัญหาในการตรวจสอบสินค้าคงคลัง การเปิดหน้าบิลที่ไม่รู้สต็อกโรงงาน การเปิด Order ให้ลูกค้าที่วางแผนกำหนดส่งได้ไม่ชัดเจนเป็นต้น โปรแกรมบัญชี Smile Account จึงถูกพัฒนาความสามารถในด้านนี้มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องความรวดเร็ว ปลอดภัย ทันสมัย และออนไลน์ได้ด้วยโปรแกรมเองไม่ผ่าน tools หรือเครื่องมืออย่างอื่น


ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญ

ดูโปรแกรมบัญชีใหม่อย่าลืมสอบถามถึงความปลอดภัยของฐานข้อมูลของโปรแกรมด้วยนะค่ะ
สำคัญมากๆๆ ค่ะ

ความปลอดภัยของโปรแกรมบัญชี

ป้องกันการเข้าสู่ฐานข้อมูลได้โดยตรง โดยการกำหนดรหัสผู้ใช้งานของโปรแกรม ออกจากรหัสผู้ใช้ฐานข้อมูล จึงทำให้ผู้ใช้งานรู้จัก User ID และ Password เฉพาะของโปรแกรมเท่านั้น ไม่รู้ User ID และ Password ที่เข้าฐานข้อมูล ดังนั้นจึงเป็นการป้องกันไม่ให้ User นำโปรแกรมอื่นๆมา connect เข้าฐานข้อมูลได้โดยตรง ทำให้ข้อมูล เช่นราคาขาย ข้อมูลทางด้านบัญชี และข้อมูลอื่นๆมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโปรแกรมอื่นๆ

โปรแกรมบริหารจุดขายหน้าร้าน

Smile POS สามารถใช้งานได้ทั้งแบบออนไลน์ระหว่างสาขาแบบทันทีผ่าน ADSL

โปรแกรมเงินเดือน

คำนวณเงินเดือน เงินหัก เงินเพิ่ม สูตรค่าล่วงเวลา นำเข้าเวลา คำนวณการขาด สาย และออกเอกสารให้กับประกันสังคม และสรรพากรได้จากโปรแกรม เชื่อมโยงกับระบบบัญชีได้

บทความต่างๆ

บทความพิเศษ