บริการ Remote ติดตั้งโปรแกรมชุดทดลองใช้ฟรี!พร้อมข้อมูลตัวอย่าง คลิกเลย!ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เรามุ่งเน้าพัฒนาโปรแกรมให้ตรงงานกับธุรกิจนี้ให้มากที่สุด
เชื่อมโยงข้อมูลทุกๆ สาขาเป็นหนึ่งเดียว
การรับจ่ายซื้อขาย สินค้าที่ต้องคุม Serial Number เป็นไปได้ง่ายๆ และตรวจสอบได้

บทความล่าสุด

an imageการขึ้นระบบใหม่ด้วยโปรแกรมบัญชี Smile Account

(2014-12-11 11:40:12)

การขึ้นระบบโปรแกรมใหม่ คือการยกยอดข้อมูลต่างๆ จากโปรแกรมเดิม มาเข้าโปรแกรมใหม่ โดยโปรแกรมบัญชี Smile Account สามารถนำเข้าข้อมูลต่างๆ จากโปรแกรมเดิมที่ลูกค้าใช้อยู่ได้ โดยโอนข้อมูลจากโปรแกรมเดิมของลูกค้าออกมาเป็น Text File   แล้วนำมาจัดรูปแบบใหม่ใน Ms.Excel เช่นอาจจะปรับเปลี่ยนรหัสสินค้าใหม่ หรือลบบางรหัสออก เป็นต้น จากนั้นก็บันทึกจาก Ms.Excel เป็นText File ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ แล้วก็สามารถนำเข้าโปรแกรมบัญชี Smile Account ได้เลยทันที 

หัวข้อ คำอธิบาย
การเตรียมข้อมูลก่อนเริ่มต้นการใช้งาน - Import ในรูปแบบ Excel ซึ่งมีการบริการฟรีในครั้งแรก ได้ทั้ง Master และรายวันยกมา เช่นสต็อก,เอกสารลูกหนี้ค้างชำระ,เอกสารเจ้าหนี้ค้างชำระ
- มี Menu Import ในรูปแบบ Excel ซึ่งผู้ใช้สามารถทำได้เอง
- คู่มือการใช้งาน แนะนำการเริ่มต้นใช้งาน
ฟอร์มเอกสาร มีบริการสร้างฟอร์มเอกสารให้ฟรี ทั้งแบบฟอร์มโรงงานและ A4
เครื่องมือช่วยเหลือ - Help (F1) แสดงข้อมูลการใช้งานตามหน้าจอที่สอบถาม
- มีการแสดงสัญญาลักษณ์ของข้อมูลบังคับ (สีชมพู)
- แสดง Events และ Reminder เมื่อ log in เข้าใช้งาน
- ส่งข้อความถึงผู้ใช้งานอื่นได้
- มีเครื่องมือช่วยแบบเป็นขั้นตอนใน (Wizard tools) การขึ้นระบบ
สอนใช้งาน/อิมพลีเมนท์ มีบริการ Onsite Service ที่บริษัทลูกค้า โดยในขบวนการอิมพลีเมนท์จอธิบายในขั้นตอนต่อไป
Remote Control มีบริการ Online ไปดูข้อมูลที่เครื่องลูกค้าได้ทันทีที่ลูกค้าโทรมา เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันทีผ่าน Internet


คุณสมบัติเด่นของโปรแกรมบัญชี Smile Account

an imagevdo สาธิตการใช้งานโปรแกรมบัญชี

(2014-12-11 14:12:52)

vdo สาธิตความสามารถบางส่วนในจุดต่างๆ ของโปรแกรมบัญชี Smile Account เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพของโปรแกรมมากขึ้นผ่านการบรรยายของ vdo ทั้งภาพและเสียง เสมือนเป็นการสาธิตโปรแกรม โดยลูกค้าสามารถคลิกเลือกเปิดเฉพาะ vdo ที่ต้องการดูได้  

an imageโปรแกรมบัญชีกับระบบผลิตเพื่อขาย

(2014-12-11 10:14:03)

เราได้พัฒนาให้โปรแกรมบัญชี Smile Account มีความสามารถในการบริหารการผลิต โดยเริ่มตั้งแต่ฝ่ายขายออกใบเอกสารใบสั่งจองเพื่อผลิตตามความต้องการของลูกค้า จากนั้นระบบจะส่งข้อความ (Message) ไปบอกฝ่ายผลิตให้ได้รับรู้ Order นั้นๆ

an imageโปรแกรมบัญชีกับระบบขายมือถือ,เครื่องใช้ไฟฟ้า

(2014-12-11 10:02:24)

Smile Account เป็นโปรแกรมบัญชีที่ได้ออกแบบ โมดุล,Function การทำงานในระบบต่างๆของโปรแกรมทั้งระบบการซื้อสินค้า,การรับสินค้า,การขาย,การโอนสินค้า,การตรวจสอบประวัติต่างๆ ให้มีความสามารถในการจัดการกับระบบ Serial Number ได้เป็นอย่างดี รองรับการนำเข้า Serial Number ครั้งละมากๆ

an imageโปรแกรมบัญชีกับร้านขายวัสดุก่อสร้าง

(2014-12-11 09:58:45)

ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เรามุ่งเน้าพัฒนาโปรแกรมให้ตรงงานกับธุรกิจนี้ให้มากที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่ขบวนการจัดซื้อ การควบคุมเป้าในการซื้อ การเปรียบเทียบราคาซื้อ การวิเคราะห์ยอดการสั่งซื้อตามช่วง การวิเคราะห์สินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อสินค้าตามสูตรที่กำหนด การตรวจรับสินค้าตามใบ PO

an imageความปลอดภัยของข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญ

(2014-12-10 20:28:19)

ป้องกันการเข้าสู่ฐานข้อมูลได้โดยตรง โดยการกำหนดรหัสผู้ใช้งานของโปรแกรม ออกจากรหัสผู้ใช้ฐานข้อมูล จึงทำให้ผู้ใช้งานรู้จัก User ID และ Password เฉพาะของโปรแกรมเท่านั้น ไม่รู้ User ID และ Password ที่เข้าฐานข้อมูล ดังนั้นจึงเป็นการป้องกันไม่ให้ User นำโปรแกรมอื่นๆมา connect เข้าฐานข้อมูลได้โดยตรง

an imageการใช้งานโปรแกรมบัญชีแบบออนไลน์ระหว่างสาขา

(2014-12-10 20:25:56)

ด้วยความต้องการของลูกค้าที่ต้องการให้ข้อมูลจากทั้งสองฝั่งทั้งจากสำนักงานขายและคลังสินค้าหรือโรงงานให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อลดปัญหาในการตรวจสอบสินค้าคงคลัง การเปิดหน้าบิลที่ไม่รู้สต็อกโรงงาน การเปิด Order ให้ลูกค้าที่วางแผนกำหนดส่งได้ไม่ชัดเจนเป็นต้น

an imageหน้าจอตัวอย่างของโปรแกรม

(2014-12-10 20:14:49)

หน้าจอตัวอย่างบางส่วนของโปรแกรมบัญชี Smile Account ลูกค้าที่เคยผ่านการใช้งานโปรแกรมบัญชีต่างๆ มาบ้างพอสมควรเมื่อได้เห็นหน้าจอตัวอย่างก็จะสามารถเข้าใจได้เลยทันทีว่าโปรแกรมนี้มีคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นเช่นไร หรือมี User Interface ที่ใช้งานง่ายและอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานอย่างไรบ้าง

an imageแผนผังของโปรแกรมบัญชี Smile Account

(2014-12-10 19:43:23)

เราได้ออกแบบให้โปรแกรมบัญชี Smile Account มีระบบการทำงานเหมือนแผนกหรือฝ่ายต่างๆ ในองค์กร เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและได้เห็นภาพการทำหน้าที่ของระบบได้อย่างชัดเจน โดยมีระบบต่างๆ ดังนี้

ลิงค์สำคัญต่างๆ

ลิงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน่ารู้