โปรแกรมบัญชี Smile Account ค้าวัสดุก่อสร้าง ขายหน้าร้าน ขายมือถือ รับเขียนโปรแกรม

โปรแกรมบัญชีบริหาร Smile Account

ออกแบบและพัฒนาโดย บริษัท ซี สไมล์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

โปรแกรมบัญชีกับร้านขายวัสดุก่อสร้าง

โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมบัญชีกับร้านขายวัสดุก่อสร้าง
ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เรามุ่งเน้นพัฒนาโปรแกรมให้ตรงงานกับธุรกิจนี้ให้มากที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่ขบวนการจัดซื้อ การควบคุมเป้าในการซื้อ Rebate การเปรียบเทียบราคาซื้อ การวิเคราะห์ยอดการสั่งซื้อตามช่วง การวิเคราะห์สินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อสินค้า การตรวจรับสินค้าตามใบ PO การควบคุมการรับสินค้าเกิน PO

Read more

โปรแกรมบัญชีกับระบบขายมือถือ,เครื่องใช้ไฟฟ้า

โปรแกรมบัญชี

Smile Account Hero เป็นโปรแกรมบัญชีที่ได้ออกแบบ โมดูล, Function การทำงานในระบบต่างๆของโปรแกรมทั้งระบบการซื้อสินค้า,การรับสินค้า,การขาย,การโอนสินค้า,การตรวจสอบประวัติต่างๆ ให้มีความสามารถในการจัดการกับระบบ Serial Number ได้เป็นอย่างดี รองรับการนำเข้า Serial Number ครั้งละมากๆ การยิง Serial Number ในการขาย บริหารการโอน Serial Number ไปมาระหว่างคลังสาขา

Read more

โปรแกรมบัญชีกับระบบผลิตเพื่อขาย

โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมบัญชีกับระบบผลิตเพื่อขาย
โมดูลควบคุมระบบงานระหว่างผลิต เพื่อให้ลูกค้าที่มีระบบผลิตสินค้าเพื่อขายสามารถใช้งานเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต, ตรวจสอบความคืบหน้างานระหว่างผลิต ตารางงานปฏิทินงานที่จะครบกำหนดส่งมอบ, Costing Sheet, การคำนวณต้นทุนการผลิต,ค่าแรงทางตรง, ค่าใช้จ่ายในการผลิต, และคำนวณต้นทุนรับสินค้าสำเร็จรูปให้อัตโนมัติ

Read more

โปรแกมขายหน้าร้าน POS

โปรแกรมบัญชี

โปรแกมขายหน้าร้าน POS โปรแกรมบัญชี เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าที่มีจุดขายหน้าร้านได้ใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการยิงบาร์โค้ดขายได้เร็ว เก็บเงินสดได้เร็ว ออกใบกำกับภาษีขายอย่างย่อ และเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชี Smile Account ได้ทันที

Read more

รับเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม

โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมบัญชี
นอกจากจะพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เพื่อจำหน่ายแล้ว เรายังรับเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ตรงระบบงานของตนเองมากที่สุด การรับเขียนโปรแกรมมีทั้งเขียนใหม่ทั้งระบบ,รับโมดิไฟ (Modify) โปรแกรมสำเร็จรูปของเราเอง และรับเชียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับโปรแกรมเฉพาะของลูกค้าเอง

Read more